W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące części maszyn według różnych norm takich jak: łożyska, łańcuchy, pierścienie, śruby i wkręty, podkładki, nity, nakrętki, gwinty, kołki i sworznie itp.
W tym rozdziale zamieszczono kilkadziesiąt kalkulatorów do różnorakich konwersji jednostek, kalkulatory chemiczne, fizyczne, matematyczne, termodynamiczne, geograficzne, wymiany ciepła oraz mechaniki płynów.
W tym rozdziale zamieszczono artykuły z dziedziny badań materiałowych i technologicznych, defektoskopowych oraz właściwości mechanicznych.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące metrologii, narzędzi pomiarowych, metrologii, pomiarów długości, kątów i stożków, krzywizn oraz płaskości i prostoliniowości.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące normatywów hutniczych takich jak: pręty, blachy, kształtowniki itp. oraz elementów rurociągów takich jak: rury, kołnierze, łuki, dna i dennice, zwężki i redukcje itp.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące nauk ścisłych, ogólnych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, termodynamika, wymiana ciepła.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące wytrzymałości materiałów. Rozdział zawiera teorię jak i przykłady zarówno dla prostych przypadków wytrzymałościowych jak i przypadków złożonych.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące materiałów spawalniczych, metod spajania, zgrzewania i lutowania.
W tym rozdziale zamieszczono artykuły z informacjami z różnych dziedzin niezwiązanych z mechaniką (budownictwo, transport, bhp, klejenie, smarowanie).
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące budowy i zasad działania maszyn i urządzeń cieplnych, hydraulicznych, pneumatycznych takich jak turbiny, kotły, wentylatory, sprężarki, urządzenia elektryczne oraz instalacji.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące materiałoznawstwa. Materiały pogrupowano według rodzajów i norm EN, ISO, PN, ASTM/AISI, DIN i innych.
W tym rozdziale zamieszczono artykułu dotyczące hydrauliki siłowej i instalacji hydraulicznych, uszczelnień stosowanych w hydraulice i złączek hydrauliki siłowej itp.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące zespołów maszyn takich jak sprzęgła, przekładnie, połączeń rozłącznych i nierozłącznych, elementów ustalających, technologicznych oraz tolerancji i pasowań.
W tym rozdziale zamieszczono narzędzia obliczeniowe: normatywów, do obliczeń wytrzymałościowych, elementów maszyn, hydrauliki, charakterystyk geometrycznych, pneumatyki oraz zbiorników. Zamieszono również informacje przydatne przy projektowaniu instalacji.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące technologii wykonania takich jak: frezowanie, toczenie, szlifowanie, wiercenie, wytaczanie oraz obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych oraz transportu technologicznego.
W tym rozdziale zamieszczono informacje dotyczące zapisu konstrukcji, przenikań i rozwinięć, wymiarowania, rzutowania oraz geometrii wykreślnej.

Ten rozdział pozwala zapoznać się z charakterem i zakresem informacji zamieszczonych w Serwisie PPM. Aby korzystać z pełnej wersji serwisu Kup utrzymanie konta w Serwisie PPM

W tym rozdziale zamieszczono tabelaryczne dane z dziedzin: fizyki, chemii, matematyki, termodynamiki oraz wymiany ciepła oraz dane dotyczące mediów takich jak gazy, ciecze, ciała stałe i inne.
P.U.H. sofTdis © 2017 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szanowny Internauto ! W związku z wejściem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przed korzystaniem z Serwisu PPM zapoznaj się z Polityką prywatności. Korzystając z w/w serwisu zgadzasz się na jego warunki używania.
Free Joomla! templates by Engine Templates