Falistość powierzchni

Falistość powierzchni

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Falistość powierzchni w budowie maszyn jest błedem wykonawczym najczęściej spowodowanym wibracjami w maszynach wytwórczych w czasie obróbki elementu. 

Falistość jest okresową nierównością, którą można opisać falą, przy czym strzałka fali jest mniejsza co najmniej 40 razy od długość fali. Elementy charakteryzujące się większą falistością uznawane są za braki produkcyjne.

Falistość powierzchni jest to zbiór nierówności powierzchni o charakterze przypadkowym lub zbliżonym do postaci okresowej, których odstępy znacznie przewyższają odstępy chropowatości powierzchni.

Falistość powstaje podczas procesu obróbkowego, głównie wskutek drgań względnych w układzie obrabiarka – narzędzie - przedmiot obrabiany.

Profile chropowatości, falistości i kształtu powierzchni.

Falistość powierzchni wyznacza się ilościowo na profilu falistości. Profil falistości jest linią przecięcia powierzchni zaobserwowa­nej (zmierzonej) płaszczyzną prostopadłą do powierzchni nominalnej (określonej rysunkiem), z pominięciem odchyłek kształtu i chropowatości powierzchni.

Falistość mierzy się wyznaczając średnią arytmetyczną pięciu największych odchyleń na długości odcinka pomiarowego mierzonych w mikrometrach. Wyliczony tak parametr Wz umieszcza się na rysunku obok znaku chropowatości.

P.U.H. sofTdis © 2017 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szanowny Internauto ! W związku z wejściem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przed korzystaniem z Serwisu PPM zapoznaj się z Polityką prywatności. Korzystając z w/w serwisu zgadzasz się na jego warunki używania.
Free Joomla! templates by Engine Templates