Dodane strony do DDP (PPM 2.10)


  

Strony związane: Opis publikacji Dane Do Projektowania, Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja Dane Do Projektowania wchodzi w skład

p a k i e tó w p u b l i k a c j i P P M

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

W publikacji Dane Do Projektowania 2.10 zmieniono lub dodano następujące strony:

Części maszyn

Części maszyn według norm DIN

Kołki według DIN 1445 (wyciąg), Kołki według DIN 1469 (wyciąg), Zawleczki wg DIN 11024 (wyciąg)

Śruby z łbem kulistym i krzyżem imbusowym według DIN 967 (wyciąg)

Śruby kombinowane z gwintem zwykłym według DIN 6900 (wyciąg)

Podkładki według DIN 34815 (wyciąg)

Podkładki według DIN 34816 (wyciąg)

Gwinty zewnętrzne rurowe stożkowe według DIN, Gwinty wewnętrzne rurowe stożkowe według DIN, Gwinty rurowe walcowe według DIN

Wielowypusty według DIN 5463 (wyciąg)

Gwinty dokładne Whitworth'a według DIN 239, Gwinty dokładne Whitworth'a według DIN 240

Porównanie nakrętek wg norm DIN (wyciąg)

Wagi śrub według DIN 186 z nakrętką według DIN 934 (wyciąg)

Wagi śrub według DIN 261 z nakrętką według DIN 934 (wyciąg)

Ciśnienia obliczeń. dla rur według DIN 2445 część 1 i 2

Części maszyn według norm EN

Kołki według DIN EN 22339, Kołki według DIN EN 22340

Kołki według DIN EN 28736, Kołki według DIN EN 28737

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Części maszyn według norm ISO

Gwinty metryczne zewnętrzne ISO: M0,25 do M14, M15 do M42, M45 do M80, M82 do M155, M155 do M255, M260 do M1060, Gwinty metryczne wewnętrzne: M0,25 do M28, M30 do M82, M85 do M215, M220 do M1060

Gwinty trapezowe: wewnętrzne: od M8 do M190, od M195 do M1120, zewnętrzne: od M8 do M190, od M195 do M1120

Kołki według DIN ISO 8733, Kołki według DIN ISO 8734, Kołki według ISO 8733 - (wyciąg), Zawleczki według ISO 1234 (wyciąg), Kołki według ISO 8736, Kołki według ISO 8737, Kołki według ISO 8740, Kołki według ISO 8741, Kołki według ISO 8742, Kołki według ISO 8744, Kołki według ISO 8745, Kołki według ISO 8746 (wyciąg), Kołki według ISO 8747, Kołki według ISO 8748, Kołki według ISO 8752

Wkręty według ISO 1479 (wyciąg), Wkręty według ISO 1481 (wyciąg), Wkręty według ISO 1482 (wyciąg), Wkręty według ISO 1483 (wyciąg), Wkręty według ISO 15480 (wyciąg), Wkręty według ISO 15481 (wyciąg), Wkręty według ISO 7049 (wyciąg), Wkręty według ISO 7050 (wyciąg), Wkręty według ISO 7434 (wyciąg), Wkręty według ISO 7435 (wyciąg), Wkręty według ISO 7436 (wyciąg)

Śruby według ISO 1207 (wyciąg), Śruby według ISO 1580 (wyciąg), Śruby według ISO 10642 (wyciąg), Śruby według ISO 13918, Śruby według ISO 8100, Śruby według ISO 8102, Śruby z łbem sześciokątnym według ISO 8676 (wyciąg), Śruby z łbem sześciokątnym według ISO 8677 (wyciąg)

Nakrętki według ISO 10511 (wyciąg), Nakrętki według ISO 10512 A (wyciąg), Nakrętki według ISO 10513 (wyciąg)

Nakrętki według ISO 4032 (wyciąg), Nakrętki według ISO 4033 (wyciąg)

Wkręty według ISO 2342 (wyciąg), Wkręty według ISO 4026 (wyciąg), Wkręty według ISO 4027 (wyciąg), Wkręty według ISO 4028 (wyciąg), Wkręty według ISO 4029 (wyciąg)

Nakrętki według ISO 4034 (wyciąg), Nakrętki według ISO 4034 (wyciąg), Nakrętki według ISO 4161 (wyciąg), Śruby według ISO 4762 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7035 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7036 (wyciąg)

Nakrętki według ISO 7037 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7038 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7040 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7041 (wyciąg), Nakrętki według ISO 7042 (wyciąg)

Nakrętki według ISO 8673 (wyciąg), Nakrętki według ISO 8675 (wyciąg)

Podkładki według ISO 2982 (wyciąg), Podkładki według ISO 7089 (wyciąg), Podkładki według ISO 7090 (wyciąg), Podkładki według ISO 7091 (wyciąg), Podkładki według ISO 7092 (wyciąg), Podkładki według ISO 7093 (wyciąg), Podkładki według ISO 7380 (wyciąg), Podkładki według ISO 8738 (wyciąg)

Śruby teowe według ISO 299 (wyciąg), Śruby według ISO 2009 (wyciąg), Śruby według ISO 2010 (wyciąg), Śruby według ISO 8765 (wyciąg)

Wpusty według ISO 773 (wyciąg), Wpusty według ISO 773 (wyciąg)

Kołki według ISO 2338, Kołki według ISO 2339, Kołki według DIN ISO 8735, Kołki według DIN ISO 8736, Kołki według DIN ISO 8737

Śruby według ISO 4014 (wyciąg), Śruby według ISO 4016 (wyciąg), Śruby według ISO 4017 (wyciąg), Śruby według ISO 7045 (wyciąg), Śruby według ISO 7046 (wyciąg), Śruby według ISO 7047 (wyciąg)

Wpusty według ISO 2491 (wyciąg), Wpusty według ISO 3912 (wyciąg)

Wkręty według ISO 4766 (wyciąg), Wkręty według ISO 7051 (wyciąg)

Zestawienie odpowiedników norm DIN i ISO

Nakrętki według ISO 12126 (wyciąg)

Śruby według PN/M-82402 (wyciąg), Śruby według ISO 10642 (wyciąg)

Części maszyn według norm PN

Zawleczki według PN-M/82001

Odmiany wpustów pryzmatycznych i ich oznaczenia

Nakrętki koronowe zwykłe wg PN-M-82148 (wyciąg), Nakrętki według PN-M-82168 (wyciąg), Nakrętki według PN-M-82453 (wyciąg), Nakrętki według PN-M-82269 (wyciąg)

Podkładki według PN-M-82019, Podkładki według PN/M-82007

Inne części maszyn

Łożyska toczne

Zestawienia części maszyn

DIN 1-499, DIN 500-999, DIN 1000-1499, DIN 1500-5999, DIN 6000-6999, DIN 7000-7999, DIN 8000-99999

Odpowiedniki norm PN-DIN dla elementów złącznych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Elementy instalacji

Zagadnienia ogólne

Normy elementów instalacji

Typowe wymiary kołnierzy wg normy DIN PN 10-400 [bar]

Ciśnienie i temperatura - stopniowanie DIN 2401

Materiały na rury stalowe rurociągów

Tolerancje rur według różnych norm

Normy na rury według PN-EN, Normy dla rur według DIN, Normy dla rur według PN

Rury czarne i ocynkowane ze szwem

Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych używane w temperaturze otoczenia – przewodowe, Rury stalowe konstrukcyjne - na konstrukcje stalowe, Rury do zastosowań ciśnieniowych w podwyższonych temperaturach, Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali drobnoziarnistej według PN-EN-10216-3, Rury do zastosowań ciśnieniowych ze stali niestopowych i stopowych pracujące w temperaturze obniżonej, Rury przewodowe dla mediów palnych, Rury precyzyjne

Rodzaje rur i proces wytwarzania rur

Materiały stosowane na rury, Odchyłki rur według różnych norm, Badania stosowane podczas wytwarzania rur

Rury według API 5CT-89, Wymiary rur według ASTM B36.10M-1985 od 42" do 80"

Tolerancje wykonania dennic, Wykończenie krawędzi dennic

Kształtowniki zimnogięte kwadratowe i prostokątne według DIN 59411, Kształtowniki kwadratowe i prostokątne według DIN 59410

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Hydraulika

Narzędzia DDP

Normatywy hutnicze

Własności mechaniczne blach i płyt aluminiowych według PN-EN 485-2 - 4 z 4

Tolerancje wyrobów hutniczych

Rozmiary rur według ANSI/ASME

Właściwości mechaniczne stopów aluminium na pręty, Właściwości mechaniczne stopów aluminium na płyty

Poradnik Projektanta

Właściwości mechaniczne niektórych gatunków stali, Oznaczenia niektórych typów stali

Kalkulator przełożenia przekładni zębatych

Zaktualizowany wykaz polskich norm (PN) wprowadzających Europejskie normy zharmonizowane dyrektywą 97/23/EC

Klasy wytrzymałości nakrętek

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i normatywy stosowane w budowie urządzeń według dyrektywy 97/23/WE, Wymagania dotyczące wytwarzania materiałów na urządzenia według dyrektywy 97/23/WE

Czopy stożkowe wałów

Podstawowe dane do projektowania kół zębatych

Współczynnik statycznej wytrzymałości spoiny

Obliczanie wielkości charakterystycznych dla połączeń wciskowych

Dopuszczalne ciśnienia robocze rur ze stali węglowych według ASTM

Dobór minimalnego przekroju płaskownika dla ruchu kołowego

Własności mechaniczne stali na rury według różnych norm

Tolerancje i pasowania

Układy pasowań normalnych

Aktualizacja strony: 03-05-2016

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty