Urządzenia Cieplne


  

Strony związane: Opis publikacji Urządzenia Cieplne i Mechaniczne, Co to jest aktywacja, Warunki używania publikacjiPoprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

Spis stron rozdziału Urządzenia cieplne publikacji Urządzenia Cieplne i Mechaniczne i jego podrozdziałów

Zagadnienia ogólne

Schematy działania silników: Silnika czterosuwowego, Silnika dwusuwowego, Silnika Wankla (z tłokiem obrotowym), Silników lotniczych, Tłokowego silnika gazowego na CO2, Tłokowego silnika Atkinsona, Tłokowego silnika belkowego Grasshopper'a, Schemat działania silnika belkowego Watta, Tłokowego silnika gwiazdowego (wolnoobrotowego), Tłokowego silnika mimośrodowego, Silnika parowego (lokomotywowego), Parowego silnika oscylacyjnego, Silnika z tłokiem obrotowym

Kotły

Układy zasilania paliwem kotłów energetycznych, Układy zasilania powietrzem kotłów energetycznych

Budowa palenisk kotłowych, Ogólne wiadomości o kotłach parowych, Podstawowe elementy kotłów, Młyny węglowe, Kotły fluidalne

Użytkowanie kotłów parowych, Bilans cieplny kotła i straty w kotle, Przygotowywanie wody zasilającej, Kotły płomienicowe, Kotły płomieniówkowe, Kotły wodnorurkowe (opłomkowej), Kotły pochyło-rurkowe, Kotły opromieniowane, Pomiary wielkości charakteryzujących kotły, Wzory przeliczeniowe do oblicza wskaźników emisji kotłów

Turbiny

Procesy niszczenia elementów turbin, Drgania elementów turbin

Wykres i-s dla pary wodnej, Wykres T-s dla pary wodnej, Wykres P-V dla pary wodnej

Turbiny parowe

Ogólne wiadomości o turbinach parowych, Klasyfikacja turbin parowych

Konstrukcje turbin parowych, Układy rozrządu pary turbin, Układy smarowania turbin parowych

Parametry pracy turbin parowych

Urządzenia kondensacyjne turbin parowych, Skraplacz

Układy regulacji turbin parowych, Elektrohydrauliczny regulator turbiny UNIMAT 3M, Praca turbin w systemie elektroenergetycznym

Uruchamianie turbiny ze stanu gorącego, Uruchamianie turbiny ze stanu zimnego

Opisy polskich turbin parowych: Przekroje polskich turbin parowych, Turbina 16CK230, Turbina 13K215, Turbina 16CK145, Turbina 16K260, Turbina 18K360, Turbina K-565-166, Turbina TK120, Turbina TK200, Turbina TK50

Obciążenia i modele obliczeniowe łopatek, Linie wałów turbin, Oleje turbinowe, Bilans turbiny, Pomiar wielkości charakterystycznych turbin, Zarządzenie dotyczące eksploatacji turbin parowych, Układ EHR turbiny 18K360

Kondensacja pary w skraplaczach

Uszkodzenia i badania elementów turbin parowych: Procesy destrukcji materiałów w turbinach parowych, Elementy turbin podlegające badaniom defektoskopowym, Rodzaje i częstotliwości okresowych badań niektórych elementów turbin

Turbiny gazowe

Stopień i grupa stopni turbiny gazowej, Podstawowe informacje o turbinach gazowych, Obiegi turbin gazowych, Rozwiązania konstrukcyjne turbin gazowych, Budowa komór spalania turbin gazowych, Materiały stosowane do budowy turbin gazowych, Ważniejsze parametry turbin gazowych

Właściwości paliw stosowanych w turbinach gazowych, Smarowanie turbin gazowych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Silniki spalinowe

Podstawowe parametry olejów silnikowych

Silniki tłokowe

Podział silników spalinowych, Procesy zachodzące w tłokowych silnikach spalinowych, Wielkości charakteryzujące pracę silników spalinowych

Obiegi teoretyczne tłokowych silników spalinowych, Obiegi rzeczywiste tłokowych silników spalinowych, Urządzenia pneumatyczne, Klasy zanieczyszczeń i klasy jakości według DIN ISO 8573-1SprężarkiOptymalne ciśnienie chłodzenia międzystopniowego w sprężarce dwustopniowej

Silnik Vankla, Silniki tłokowe spalinowe czterosuwowe, Silnik Diesla

Silniki odrzutowe -> Ogólne wiadomości o silnikach odrzutowych

Aktualizacja strony: 03-05-2016

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty