Skład chemiczny i własności wybranych stali żarowytrzymałych

Skład chemiczny i własności wybranych stali żarowytrzymałych

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Stale żarowytrzymałe są przeznaczone do pracy w temperaturze powyżej 550°C i charakteryzują się zdolnością do wytrzymywania obciążeń mechanicznych w takich warunkach. 

Żarowytrzymałość tych stali w temperaturze powyżej 550°C jest uzależniona od odporności na pełzanie. Stale zaliczane do grupy żarowytrzymałych mogą charakteryzować się strukturą austenityczną o znacznej wielkości ziarna oraz dyspersyjnymi wydzieleniami na granicach ziarn, co zapewnia im odpowiednie własności mechaniczne w podwyższonej temperaturze. 

Pierwiastkami bezpośrednio wypływającymi na uzyskanie struktury austenitycznej i przez to na żarowytrzymałości stali są chrom i nikiel, które odpowiednio w stężeniach 18% i 9% powodują wytworzenie trwałej struktury austenitycznej. 

Do kolejnych pierwiastków pozytywnie wpływających na żarowytrzymałość są W, V, Co i Mo oraz Si i Ti, a pierwiastki silnie węglikotwórcze w tym Ti, Nb i Ce przyczyniają się do tworzenia twardych wydzieleń węglików i węglikoazotków. 

Żarowytrzymałość można również podwyższyć przez umocnienie zgniotowe. Skład chemiczny i podstawowe własności stali żarowytrzymałych ujęto w normie PN-EN 10302:2003 oraz PN-EN 10269:2004. 

Dotychczas w kraju stosowano stale żarowytrzymałe objęte wycofaną normą PN-71/H-86022. Stale żarowytrzymałe stosuje się na obciążone mechanicznie elementy aparatury chemicznej, elementy pieców i kotłów przemysłowych, a także elementy palników gazowych.

Skład chemiczny wybranych stali żarowytrzymałych wg PN-EN 10302

Znak stali

Skład chemiczny, %

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

Ti

Nb

N

Inne

X6CrNi18–10

0,06

2

1

18

9,5

-

-

-

0,11

-

X8CrNiNb16–13

0,07

1,5

1

16

13

-

-

10*C-1,2

-

-

X6CrNiMoTiB17–13

0,06

2

0,75

17

13

2,3

5*C-0,8

-

-

B:0,04

X6CrNiWNbN16–16

0,07

1,5

0,45

16,5

16,5

-

-

10*C-1,2

0,1

W:3

X12CrNiWTiB16–13

0,11

1,5

0,5

16,5

13,5

-

0,55

-

-

W:2,8;
B:0,004

X8CrNiMoVNb16–13

0,07

1,5

0,45

16,5

13,5

1,3

-

10*C-1,2

0,1

V:0,7

 

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników
Free Joomla! templates by Engine Templates