Stale niestopowe specjalne do ulepszania cieplnego i utwardzania powierzchniowego

Drukuj

Stale niestopowe specjalne do ulepszania cieplnego i utwardzania powierzchniowego

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Stale te należą do grupy stali o wyższych wymaganiach w porównaniu do stali ościowych i charakteryzują się wyższym stopniem czystości. Zawartość fosforu i siarki nie może w nich przekraczać po 0,040%. Są przeznaczone do wyrobu maszyn i urządzeń i stosuje się je w stanie ulepszonym cieplnie, normalizowanym, hartowanym powierzchniowo lub po nawęglaniu. Dzięki dokładnemu doborowi składu chemicznego oraz przez zastosowanie specjalnych warunków wytwarzania uzyskuje się wymagane właściwości technologiczne i użytkowe często w kombinacji z wysoką lub wąsko ograniczoną wytrzymałością lub hartownością.

Znak tych stali wg PN-93/H-84019 składa się z liczb dwucyfrowych, które mogą być uzupełnione literami. Liczby te określają przybliżone średnie zawartości węgla w setnych częściach procentu (np. 10, 15, 20, 25, 30 itd). Litery po liczbach oznaczają:

Skład chemiczny niektórych stali niestopowych do nawęglania oraz normalizowania, ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego podano w tablicy poniżej

Skład chemiczny niektórych gatunków stali niestopowej specjalnej do nawęglania oraz normalizowania, ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego (wg PN-93/H-840191

Znak Gatunku stali

Skład chemiczny, % wag.

C

Mn

Si

P max

S

Stale do nawęglania

10

0,07-0,14

0,35+0,65

0,15-0,40

0,040

max 0,040

15

0,12-0,19

0,35-0,65

0,15-0,40

0,040

max 0,040

14A

0,12-0,18

0,30+0,60

0,15+0,40

0,035

max 0,035

20

0,17-0,24

0,35+0,65

0,15+0,40

0,040

max 0,040

20G

0,17+0,24

0,70+1,00

0,15+0,40

0,040

max 0,040


Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników