Zależność wytrzymałości stali węglowych od temperatury

Zależność wytrzymałości stali węglowych od temperatury

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej stali wynosi alfa=0,000012 na 1°C. Stal w temperaturze poniżej 0°C zachowuje się bardzo dobrze. 

W razie przedostania się do stopu domieszek szkodliwych, takich jak fosfor lub azot, stal staje się krucha w niskiej temperaturze. 

Ujemnym czynnikiem, który może spowodować odkształcenie trwałe konstrukcji stalowej, jest ogień. Stal budowlana jest mało odporna na działanie ognia, natomiast jest ognioochronna i nie sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

W temperaturze 500-600°C raptownie zmniejszają się współczynnik sprężystości oraz granica wytrzymałości i plastyczności, stal staje się niezdolna do przenoszenia obciążenia.

Na podstawie doświadczeń ustalono, że w temperaturze 0-120°C stal nie traci swej wytrzymałości, natomiast w temperaturze wyższej naprężenie dopuszczalne maleje i do jego obliczenia należy stosować następujące współczynniki redukcyjne:

temperatura [°C] współczynnik teta
0-120 1,00
121-300 0,80
301-400 0,64
401-425 0,55
426-450 0,42

Rozszerzalność stali podczas pożaru działa niszcząco na ustroje budowlane. W niektórych wypadkach, kiedy możliwość powstania pożaru jest duża, konstrukcja stalowa powinna być należycie zakryta otuliną przeciwpożarową, np. betonową, ceglaną lub inną.

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Free Joomla! templates by Engine Templates