Zależność wytrzymałości stali węglowych od temperatury

Drukuj

Zależność wytrzymałości stali węglowych od temperatury

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej stali wynosi alfa=0,000012 na 1°C. Stal w temperaturze poniżej 0°C zachowuje się bardzo dobrze. 

W razie przedostania się do stopu domieszek szkodliwych, takich jak fosfor lub azot, stal staje się krucha w niskiej temperaturze. 

Ujemnym czynnikiem, który może spowodować odkształcenie trwałe konstrukcji stalowej, jest ogień. Stal budowlana jest mało odporna na działanie ognia, natomiast jest ognioochronna i nie sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. 

W temperaturze 500-600°C raptownie zmniejszają się współczynnik sprężystości oraz granica wytrzymałości i plastyczności, stal staje się niezdolna do przenoszenia obciążenia.

Na podstawie doświadczeń ustalono, że w temperaturze 0-120°C stal nie traci swej wytrzymałości, natomiast w temperaturze wyższej naprężenie dopuszczalne maleje i do jego obliczenia należy stosować następujące współczynniki redukcyjne:

temperatura [°C] współczynnik teta
0-120 1,00
121-300 0,80
301-400 0,64
401-425 0,55
426-450 0,42

Rozszerzalność stali podczas pożaru działa niszcząco na ustroje budowlane. W niektórych wypadkach, kiedy możliwość powstania pożaru jest duża, konstrukcja stalowa powinna być należycie zakryta otuliną przeciwpożarową, np. betonową, ceglaną lub inną.

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników