Obciążenie rurociągu kondensatem

Obciążenie rurociągu kondensatem

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Obciążenie kondensatem

(kg/h na 100 m)

Rozmiar rurociągu (mm)
Ciśnienie pary (bar) 50 65 80 100 125 150 200 250 300
0.7 9 10 13 16 19 24 30 36 44
2 11 13 16 20 24 29 37 46 55
4 15 18 21 28 37 42 51 63 75
7 18 22 26 32 41 48 60 75 89
12 24 28 34 39 49 57 79 99 117
16 29 35 43 54 67 80 99 123 147
20 31 38 46 57 71 83 105 131 155
28 34 41 50 63 78 92 117 145 173
35 41 50 59 74 92 110 137 172 204
42 45 59 66 83 103 124 155 193 229

Free Joomla! templates by Engine Templates