Spawanie elektrodą otuloną

Spawanie elektrodą otuloną

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Chociaż metoda SMAW (Shielded Metal Arc Welding), znana również jako MMA (Manual Metal Arc - ręczne spawanie łukowe), jest metodą bardzo starą, gdyż jej pierwsze zastosowanie zostało opisane przez Kjelberga w roku 1907, jest ona w dalszym ciągu powszechnie stosowana ze względu na jej wielką elastyczność 1 prostotę.

Elektroda składa się z rdzenia metalowego otulonego warstwą topnika. Rdzeń stanowi zazwyczaj drut spawalniczy ze stali nierdzewne?. Otulina, która od grywa w tym procesie istotną rolę, jest prasowana na rdzeń i nadaje każdej elektrodzie jej specyficzne indywidualne cechy. 

Spełnia ona trzy podstawowe funkcje:

  • elektryczną,
  • fizyczną,
  • metalurgiczną,

Funkcja elektryczna jest związana z inicjacją i stabilizacją łuku, podczas gdy funkcja fizyczna dotyczy lepkości i napięcia powierzchniowego żużla, które regulują przenoszenie kropli metalu, efektywnej ochrony jeziorka spawalniczego oraz jego zwilżalności.

Rola metalurgiczna o bej mu je wymianę chemiczną pomiędzy jeziorkiem spawalniczym a żużlem, to znaczy rafinację metalu spoiny.

Otulina zawiera pewną ilość węglanu wapnia (CaCO2), który dysocjuje w łuku w temperaturze około 900°C, tworząc CaO i C02, z których ten ostatni zapewnia osłonę strefy łuku. Poniżej podano typy najczęściej stosowanych elektrod otulonych

  • Elektrody rutylowe

Elektrody rutylowe są łatwe w posługiwaniu się nimi, zapewniają matą ilość rozprysków F dają spoiny o gładkiej powierzchni. Żużel powstający w trakcie spawania fest łatwy do usunięcia.

Elektrody z otuliną rutylową można stosować zarówno przy prądzie stałym, Jak i przemiennym, podczas gdy elektrodami z otuliną zasadową (wapienną) zasadniczo spawa się prądem stałym z biegunowością dodatnią na elektrodzie (DCEP).

  • Elektrody zasadowe (wapienne):

Wapień stanowi podstawowy składnik elektrod i otuliną zasadową z racji Jego korzystnego wpływu na stabilność luku i procesy metalurgiczne. Powoduje on również powstawanie dwutlenku węgla, który stanowi gaj ochronny. Dużą Jednakże wadą wapienia jest Jego wysoka temperatura topnienia. Można temu przeciwdziałać przez dodanie fluorytu (CaF2), który obniża temperaturę topnienia żużla. 

Otulina zasadowa wchłania wilgoć przy składowaniu elektrod na powietrzu i należy zadbać, aby elektroda pozostała sucha. Normalny czas suszenia wynosi Jedną godzinę przy temperaturze rzędu 150-250o.

Normalne grubości elementów spawanych są rzędu 1 mm - 2 mm dla spawania jednym przejściem i 3,0 mm -10,0 mm dla spawania wielościegowego.

Free Joomla! templates by Engine Templates