Wskazówki doboru materiałów do szlifowania

Wskazówki doboru materiałów do szlifowania

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Optymalny dobór ściernic powinien zapewnić osiągnięcie najwyższej wydajności szlifowania w jednostce czasu, przy użyciu ściernicy o twardości najniższej z możliwych i najgrubszej ziarnistości dopuszczalnej ze względu na wymaganą jakość wykończenia powierzchni. W tym aspekcie żywotność ściernic odgrywa drugorzędną rolę wobec kosztów ruchu maszyny i robocizny.

Ustalając charakterystykę ściernicy należy wziąć pod uwagę 7 następujących czynników:

Rodzaj materiału obrabianego i jego twardość preferując w tym zakresie:

 • elektrokorundy do szlifowania stali i jej stopów, żeliw miękkich
 • węgliki krzemu do szlifowania żeliwa, twardych metali nieżelaznych, materiałów niemetalowych
 • ściernice drobnoziarniste do materiałów twardych i kruchych
 • ściernice gruboziarniste do materiałów miękkich i plastycznych
 • twarde ściernice dla materiałów miękkich łatwo przenikalnych
 • miękkie ściernice dla materiałów twardych

Wielkość naddatku i żądane wykończenie powierzchni, co decyduje o doborze ziarnistości i rodzaju spoiwa a mianowicie:

 • grube ziarna dla dużych naddatków i niskiej jakości wykończenia
 • drobne ziarna dla małych naddatków i wysokiej jakości wykończenia
 • spoiwa ceramiczne przy szybkim skrawaniu i "handlowym wykończeniu"
 • spoiwo żywiczne - przy wykończeniu najwyższej jakości.

UWAGA

W przypadku, gdy danej operacji przyporządkowana jest konkretna charakterystyka ściernicy wówczas wybór jest uproszczony.

Chłodzenie

 • przy szlifowaniu z użyciem chłodziwa dopuszcza się użycie narzędzi ściernych o jeden stopień twardszych niż przy szlifowaniu na sucho bez obawy przypalenia materiału obrabianego.

Prędkość obwodowa ściernicy warunkuje wybór:

 • ściernic o spoiwach ceramicznych do pracy ze standardową prędkością do 33 m/s oraz podwyższoną do 43 m/s. Jedynie specjalne ściernice ceramiczne mogą pracować z maksymalną prędkością obwodową 60 m/s oraz 80 m/s.
 • ściernice o spoiwach żywicznych mogą pracować w zależności od typu spoiwa i rodzaju ściernicy w zakresie do 100 m/s.

Rozmiary powierzchni styku ściernicy z materiałem obrabianym, decydując o wyborze: miękkich gruboziarnistych ściernic - dla dużej powierzchni styku

 • twardych drobnoziarnistych ściernic - dla małej powierzchni styku.

Stopień trudności operacji szlifowania, który ma szczególne znaczenie przy wyborze materiału ściernego preferując:

 • twarde i wytrzymałe ścierniwo elektrokorundowe (ZS, A, 76A) - do zgrubnej obróbki stali pod dużymi naciskami w bardzo trudnych warunkach.
 • ZS, ZF, A - do szlifowania żeliw w podobnych warunkach
 • delikatne materialy ścierne 38A, 32A, 25A do lekkiego szlifowania twardych stali,
 • pośrednie materiały ścierne 19A, 23A do przeciętnej trudności szlifowania,

Moc maszyny

 • przy większej mocy maszyny zaleca się stosować twardsze ściernice.
P.U.H. sofTdis © 2017 - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Szanowny Internauto ! W związku z wejściem od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) przed korzystaniem z Serwisu PPM zapoznaj się z Polityką prywatności. Korzystając z w/w serwisu zgadzasz się na jego warunki używania.
Free Joomla! templates by Engine Templates