Badania powytwórcze stali

Badania powytwórcze stali

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

kreślenie badania Metoda badania
Obiekt badań Rodzaj badań Badana cecha Norma lub inny dokument
Wyroby z metali i stopów metali

Własności mechaniczne

Wytrzymałość (próba statyczna):

  • w temp. otoczenia
PN-EN 10002-1+AC1:98
  • w temp. podwyższonej
PN-EN 10002-5
  • rozciągania złączy spajanych doczołowo
PN-88/M-69710
  • rozciągania złączy ze ze spoinami pachwinowymi
PN-80/M-69714

Udarność (met. Charpy'ego):

  • metali w temp. otoczenia
PN-EN 10045-1
  • metali w temp. obniżonych do -190C
PN-79/H-04371
  • złączy spajanych doczołowo
PN-88/M-69733

Twardość (pomiar sposobem):

  • Brinella
PN-91/H-04350
  • Rockwella
PN-91/H-04355
  • Vickersa HV5 do HV100
PN-EN ISO 6507-1 :99
 
Free Joomla! templates by Engine Templates