Narzędzia PM


  

Strony związane: Opis publikacji Poradnik Mechanika, Co to jest aktywacja, Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

Spis stron z informacjami tego podrozdziału ( hiperłącza prowadzą do spisów podrozdziałów i stron publikacji).

Narzędzia PM to zbiór stron z napisanymi skryptami w języku Java służącymi do wykonywania różnorakich obliczeń. Część informacji zawartych w rozdziale Narzędzia PM poprzednich wersji publikacji Poradnik Mechanika (wersje 2.05.09, 2.05.03, 2.04.09) zamieszczono w podrozdziale Kalkulatory Poradnika Projektanta nowej publikacji Dane Do Projektowania

Kalkulatory zbiorników

Objętość cieczy w zbiorniku kulistym, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym, Objętość cieczy w zbiorniku w kształcie trapezoidu, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym z dnami kulistymi, Objętość cieczy w zbiorniku elipsoidalnym o dnach płaskich, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym z dnem płaskim i kulistym, Zbiornik w kształcie wagonu, Zbiorniki zakończone dnami, Zbiorniki zakończone dnami (jednostki amerykńskie)

Kalkulatory konwersji jednostek

Kalkulator inżynierski, Przeliczenia jednostek, Jednostki miar w języku angielskim

Powierzchni, Ciśnienia, Niskich ciśnień, Czasu, Gęstości, Częstotliwości, Kalkulator przeliczeń częstotliwości na długość fali, Energii, Entalpii, Entropii, Lepkości dynamiczne, Lepkości kinematycznej, Masy, Mocy, Gęstości objętościowej mocy, Gęstości powierzchniowej mocy, Momentu obrotowego, Przepływu masowego, Przepływu objętościowego, Objętości właściwej, Objętości Odległości, Odległości morskich, Odległości astronomicznych, Prędkości, Kalkulator procentowy, Przewodności cieplnej, Siły, Przenikania ciepła, Kalkulator konwersji jednostek momentów bezwładności, Temperatury, Natężenia światła, Kalkulator konwersji jednostek aktywności promieniotwórczej, Kalkulator konwersji jednostek kątowego momentu bezwładności, Kalkulator konwersji jednostek napięcia powierzchniowego, Kalkulator zamiany jednostek [cal] na [mm] i [mm] na [cal]

Kalkulatory normatywów hutniczych

Kalkulator profili hutniczych, Kalkulator wagi niektórych wyrobów hutniczych, Wagi wyrobów hutniczych według ASTM, ANSI, Kalkulator wagi rur stalowych - jednostki SI, Kalkulator wagi rur stalowych - jednostki anglosaskie

Kalkulatory rozdziału Podstawy Konstrukcji Maszyn (kalkulatory obliczania zagadnień projektowych)

Kalkulator prędkości liniowej dla uszczelnień, Kalkulator osadzeń uszczelnień typu o-ring, Kalkulator uszczelnienia mechanicznego

Kalkulator mocy, momentu obrotowego, prędkości obrotowej, Kalkulator prostych przekładni pasowych, Kalkulator przekładni pasów klinowych

Kalkulator połączeń wciskowych i termicznych

Kalkulatory charakterystyk geometrycznych figur o przekroju: 

  1. ceowym kalkulator (I), kalkulator (II)

  2. dwuteowym kalkulator (I), kalkulator (II)

  3. kołowym kalkulator (I), kołowym (II)

  4. prostokątnym kalkulator (I), kalkulator (II)

  5. rurowym, rury prostokątnej

  6. trapezowym symetrycznym

  7. trójkąta dowolnego, trójkąta równoramiennego

  8. teowym

  9. wieloboku

Kalkulator ugięcia belek podpartych dwupodporowo

Kalkulator połączeń śrubowych wstępnie naprężonych, Kalkulator maksymalnego momentu dokręcania w celu obciążenia wstępnego śruby, Kalkulator momentu dokręcania śrub z założonym napięciem wstępnym

Kalkulator momentów dokręcania śrub według ANSI/ASTM (w języku angielskim)

Kalkulator naprężeń styku eliptycznego Hertz'a, Kalkulator naprężeń styku liniowego Hertz'a, Kalkulator naprężeń styku liniowego Hertz'a, Kalkulator naprężeń kołowego styku punktowego Hertz'a, Kalkulator zmiany naprężeń kontaktowych podczas toczenia z przesuwem poprzecznym

Kalkulatory hydrauliczne

Kalkulator przepływu cieczy przez przewód rurowy, Kalkulator parametrów zmieszanych dwóch strumieni, Kalkulator parametrów mieszania dwóch strumieni

Kalkulatory rozdziału Spawalnictwo

Obliczenia ekwiwalentu węgla - ce

Kalkulatory twardości

Kalkulator twardości w skali Knoop'a, Kalkulator twardości w skali Vickers'a, Kalkulator twardości w skali Brinella, Kalkulator konwersji skali twardości ASTM E 140 - 97

Kalkulator zależności twardości od wytrzymałości stali

Inne kalkulatory (z dziedziny informatyki i nie tylko)

Kalkulator operacji na datach, Kalkulator kodów kolorów

Kalendarz wieloletni, Kalkulator dni i tygodni w roku, Kalkulator czasu w strefach czasowych USA, Kalkulator operacji na czasie

Kalkulatory czasu i dat

Kalkulator różnicy dat, Kalendarz wieloletni (1), Kalendarz wieloletni (2), Kalkulator dni i tygodni w roku, Kalkulator operacji na datach, Kalkulator czasu w strefach czasowych USA

Kalkulator konwersji liczb rzymskich i arabskich, Kalkulator konwersji zapisu stopni, Kalkulator konwersji liczb dziesiętnych i ułamkowych

Tablice

Stałe fizyczne, chemiczne i astronomiczne

Aktualizacja strony: 03-07-2012

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty