Opis wersji PM 2.04.09


  

Pobierz wersję demo pakietu PPM
Wypróbuj wersję demo serwisu PPM on-line

Publikacje w wersji 2.04.09 NIE współpracują z przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 (Z przeglądarką Internet Explorer współpracuje wersja 2.07 i wyższe)

 Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

W publikacji Poradnika Mechanika 2.04.09 oraz Poradnika Mechanika 2.04.09 Pro wprowadzono nowe strony lub uzupełniono informacje na następujących stronach:

Badania i Pomiary

Badania Materiałowe -> Kalkulator twardości w skali Brinella, Kalkulator konwersji skali twardości ASTM E 140 - 97

Części maszyn

Części maszyn według ANSI -> Nakrętki sześciokątne według ANSI,

Podkładki według ANSI, Podkładki sprężynujące według ANSI, Gwinty NPT i NPTF,

Skoki gwintów w wykonaniu UNC, UNF, Wielkości wierteł pod gwinty calowe, Wymiary gwintów calowych oraz ich odpowiedniki, Wymiary otworów pod gwinty ANSI/ASTM, Pola rozciągania gwintów na śruby według ANSI; Śruby dwustronne według ANSI (wyciąg), Wartości momentów dokręcania śrub według ANSI,

Łańcuchy napędowe rolkowe typu A, Pasy klinowe według ANSI

Części maszyn według ISO -> Stożkowe gwinty ISO, Pasy klinowe według ISO (DIN), Łańcuchy według DIN, ISO, PN

Części maszyn według norm DIN -> Pasy klinowe specjalne, Połączenia skręcane HV według DIN, Nakrętki według DIN (wyciąg); Śruby do połączeń sprężanych HV; Śruby według DIN (wyciąg); Śruby dwustronne według DIN (wyciąg)

Części maszyn według norm PN -> Podkładki okrągłe zgrubne według PN-78/M-82005, Pogłębienia walcowe pod części złączne według PN-83/M-82069, Oznaczenia gwintów, Wymiary gwintów metrycznych temperaturowych, Wartości górnych odchyłek es gwintów metrycznych temperaturowych

Elementy rurociągów

Elementy rurociągów według norm ANSI -> Zestawienie materiałów na elementy rurociągów według DIN i ASTM, Tablica konwersji grubości rur stalowych,

Kolana 45 deg według ANSI B16.9 - Promienie długie, Kolana 90 deg według ANSI B16.9 - Promienie krótkie, Kolana 90 deg według ANSI B16.9 - Promienie długie, Kolana 180 deg według ANSI B16.9 - Promienie długie, Kolana 180 deg według ANSI B16.28 - Promienie krótkie,

Dennice według ANSI B16.9 - Standard, Dennice według ANSI B16.9 – Strong,

Zwężki symetryczne i niesymetryczne według ANSI B16.9 - standard, Zwężki symetryczne i niesymetryczne według ANSI B16.9 - extra strong,

Trójniki redukcyjne extra strong według ANSI B16.9 od 1/2" do 36", Trójniki redukcyjne extra strong według ANSI B16.9 od 38" do 48", Trójniki redukcyjne standard według ANSI B16.9 od 1/2" do 36", Trójniki redukcyjne standard według ANSI B16.9 od 38" do 48", Trójniki równoprzelotowe według ANSI B16.9

Elementy rurociągów według norm PN -> Kołnierze według PN-87/H-74735

Elementy rurociągów według ISO -> Typy kołnierzy według ISO, Kołnierze szyjkowe do przyspawania według PN-ISO-7005-1, Kołnierze płaskie do przyspawania według PN-ISO-7005-1, Kołnierze zaślepiające według PN-ISO-7005-1

Elementy złączne rurociągów, Typy połączeń kołnierzowych (rurociągi bazaltowe), Kolana trudnościeralne (bazaltowe)

Elementy rurociągów według norm DIN -> Połączenia kołnierzy według DIN od PN6 do PN64, Wywijka (kołnierz wywijany) Nr 80, Kołnierz luźny z aluminium Nr 81, 

Zestawienie wymiarów i owierceń kołnierzy do spawania według DIN 2501, 

Kołnierze do spawania według DIN 2573 dla PN 6, Kołnierze do spawania według DIN 2576 dla PN 10, Kołnierze płaskie do spawania według DIN dla PN16, Kołnierze do spawania według DIN dla PN160 - PN400, Kołnierze szyjkowe według DIN 2630-637, 

Kołnierze typu wpust/wypust według DIN 2513, Kołnierze typu wpust/wypust według DIN 2517, Kołnierze wywijane według DIN 2642, 

Kołnierze zaślepiające według DIN 2527, Kołnierze pogrubione według DIN 2526, 

Kołnierze gwintowane owalne według DIN, Kołnierze gwintowane według DIN 2566

Kołnierze luźne dla PN6 według DIN 2652, Kołnierze luźne dla PN10 według DIN 2653, Kołnierze luźne dla PN25 według DIN 2655, Kołnierze luźne dla PN40 według DIN 2656, Kołnierze luźne według DIN 2673 dla PN10, 

Kołnierze gładkie według DIN 2576, Kołnierze z długą szyjką według DIN 28115

Warunki dostawy rur przewodowych bez szwu według DIN, Typy kompensatorów, Elementy odlewane rurociągów według DIN (wyciąg)

Hydraulika

Zagadnienia ogólne -> Tabele odporności chemicznej (dla czynników według alfabetu): A-B, C, D-E, F-G, H-K, L-O, P-T, U-Z, Badania właściwości cieczy hydraulicznych, Kryteria doboru cieczy hydraulicznych, Warunki prawidłowej eksploatacji instalacji hydraulicznych

Uszczelnienia hydrauliczne -> Pierścienie uszczelniające dla hydrauliki

Inne dziedziny

BHP -> Stopnie ochrony IP według DIN VDE 0470-1Budownictwo -> Kody RAL

Smarowanie -> Zasady dobierania dobierania olejów do silników

Maszyny i urządzenia

Ogólne wiadomości o maszynach -> Symbole maszyn na schematach, Maszyny proste,

Sprężarki -> Sprężarki rotacyjne

Turbiny - Turbiny parowe -> Układy regulacji turbin parowych, Praca turbin w systemie elektroenergetycznym, Konstrukcje turbin parowych

Ogólne wiadomości o reaktorach atomowych

Materiałoznawstwo

Stopy metali nieżelaznych -> Porównanie oznaczeń aluminium i stopów aluminium

Stale -> Oznaczenia stali: narzędziowych, stopowych, specjalnych, niestopowych 1/2 niestopowych 2/2, nierdzewnych, żaroodpornych i żarowytrzymałych,

Odpowiedniki stali niestopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali stopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali specjalnych według EuroNorm, Odpowiedniki stali narzędziowych według EuroNorm,

Zestawienie norm i oznaczeń stali według norm brytyjskich BS 1/2, Zestawienie norm i oznaczeń stali według norm brytyjskich BS 2/2, Zestawienie norm i oznaczeń stali według norm szwajcarskich VSM, Zestawienie norm i oznaczeń stali według DIN 1/2, Zestawienie norm i oznaczeń stali według DIN 2/2,

Odpowiedniki stali austenitycznych i stopów specjalnych

Opis stali -> Grupy stali, Stale austenityczne i stopy specjalne

Właściwości stali ->  Stale na kształtowniki zimnogięte

Staliwa -> Staliwa odlewnicze, Odpowiedniki polskich staliw

Tworzywa sztuczne -> Właściwości niektórych teflonów

Żeliwa -> Odpowiedniki polskich żeliw, Właściwości żeliw, Żeliwa odlewnicze, Żeliwo sferoidalne ADI,

Nauki podstawowe

Astronomia -> Prawa Keplera

Chemia -> Układ okresowy pierwiastków, Mieszaniny i roztwory, Kalkulator doboru współczynników reakcji chemicznych, Kalkulator masy molowej związków chemicznych

Opisy pierwiastków chemicznych: Aktyn, Srebro, Glin, Ameryk, Argon, Arsen, Astat, Złoto, Bor, Bar, Beryl, Bizmut, Berkel, Brom, Węgiel, Wapń, Kadm, Cer, Kaliforn, Chlor, Kiur, Kobalt, Chrom, Cez, Miedź, Dysproz, Erb, Einstein, Europ, Fluor, Żelazo, Ferm, Frans, Gal, Gadolin, German, Wodór, Hel, Hafn, Rtęć, Holm, Jod, Ind, Iryd, Potas, Krypton, Lantan, Lit, Lorens, Lutet, Mendelew, Magnez, Mangan, Molibden, Azot, Sód, Niob, Neodym, Neon, Nikiel, Nobel, Neptun, Tlen, Osm, Fosfor, Protaktyn, Ołów, Pallad, Promet, Polon, Prazeodym, Platyna, Pluton, Rad, Rubid, Ren, Rod, Radon, Ruten, Siarka, Antymon, Skand, Selen, Krzem, Samar, Cyna, Stront, Tantal, Terb, Technet, Tellur, Tor, Tytan, Tal, Tul, Lutet, Uran, Wanad, Wolfram, Ksenon, Itr, Iterb, Cynk, Cyrkon, Pierwiastek 104, Pierwiastek 105, Pierwiastek 106, Pierwiastek 107, Pierwiastek 108

Opisy związków nieorganicznych: srebra, glinu, arsenu, złota, boru, baru, berylu, bizmutu, bromu, węgla, wapnia, kadmu, chloru, kobaltu, chromu, cezu, miedzi, żelaza, galu, germanu, wodoru, helu, rtęci, jodu, indu, potasu, lantanu, litu, magnezu, manganu, molibdenu, azotu, sodu, niobu, niklu, tlenu, fosforu, protaktynu, ołowiu, polonu, platyny, rubidu, renu, rutenu, siarki, antymonu, skandu, selenu, krzemu, cyny, strontu, tantalu, technetu, telluru, toru, tytanu, talu, uranu, wanadu, wolframu, itru, cynku, cyrkonu

Fizyka -> Kalkulator obliczania energii całkowitej masy rozczepienia, Kalkulator obliczeń według prawa Ohma, Kalkulator prędkości fal w ośrodku ciągłym, Kalkulator gęstości zasolonej wody, Kalkulator konwersji prędkości

Matematyka -> Kalkulatory matematyczne: Kalkulator graficzny, Kalkulator ułamkowy, Podzielniki liczb, Ciąg liczb Fibbonacciego, Kalkulator konwersji liczb według różnych systemów obliczeniowych, Kalkulator modułu i kąta wektora na płaszczyźnie, Ostrosłup ścięty

Mechanika płynów: Kalkulator Liczby Reynoldsa, Kalkulator liczby Reynolds'a dla przepływu wody w przewodzie rurowym, Kalkulator liczby Strouhal'a

Termodynamika -> Kalkulator parametrów pary (jednostki anglosaskie)

Normatywy

ASTM & ANSI & AISI - Standardowe ceowniki amerykańskie C, Uniwersalne amerykańskie pale nośne, Uniwersalne dwuteowniki szerokostopowe , Wagi wyrobów hutniczych według ASTM, ANSI, Tabele konwersji miary calowej grubości rur i grubości w mm, Brytyjskie BS - Uniwersalne kształtowniki brytyjskie UB, Uniwersalne brytyjskie pale nośne szerokostopowe UBP, Uniwersalne słupy brytyjskie UC

DIN - Belki IFB, Belki SFB, Wymiary i wagi rur zgodnie z DIN 2458 (wyciąg), Wymiary i wagi rur zgodnie z DIN 2448 (wyciąg), Wymiary i wagi rur precyzyjnych zgodnie z DIN 2391, Wymiary i wagi rur ze szwem zgodnie z DIN 11850 (wyciąg), Porównanie wymiarów rur kwasoodpornych według DIN, ISO, Wymiary i wagi niektórych rur według DIN 2440 i 2441 (wyciąg)

EN-ISO - Kształtowniki słupowe szerokostopowe HD, Dwuteowniki europejskie szerokostopowe HE, HEA, HEB i HEM 100-1000, Pale nośne szerokostopowe HP, Dwuteowniki europejskie IPE 100-600, według EN 19-57, IPE A 100-600, IPE O 180-600, IPE 750 Dwuteowniki europejskie IPN, Dwuteowniki europejskie IPE Kątowniki nierównoramienne L, Kątowniki równoramienne L, Standardowe ceowniki europejskie UAP, Standardowe ceowniki europejskie UPN

JIS -  Dwuteowniki japońskie HJ

PN - Orientacyjny ciężar krat obramowanych, Tolerancje walcowania kształtowników,

Narzędzia PM

Kalkulator konwersji lepkości kinematycznej, Kalkulator konwersji niskich ciśnień, Zbiornik w kształcie wagonu

Inne kalkulatory (z dziedziny informatyki i nie tylko)

Kalkulator kodu dla polecenia - chmod, Kalkulator kodów kolorów 1, Kalkulator kodów kolorów 2, Kalkulator kodów Morse'a, Kalkulator czasu ściągania pliku, Kalkulator konwersji znaków ASCII, Kalkulator konwersji numerów telefonów

Podstawy konstrukcji maszyn

Kalkulatory -> Kalkulator mocy, momentu obrotowego, prędkości obrotowej, Kalkulator prostych przekładni pasowych, Kalkulator przekładni pasów klinowych, Kalkulator prostych przekładni pasowychKalkulator prędkości liniowej dla uszczelnień, Kalkulator uszczelnienia mechanicznego

Kalkulatory charakterystyk geometrycznych figur o przekroju: ceowym, dwuteowym, okrągłym, prostokątnym, rurowym, rury prostokątnej, trapezowym symetrycznym, trójkątnym

Kalkulator ugięcia belek podpartych dwupodporowo, Kalkulator połączeń wciskowych i termicznych, Kalkulator połączeń śrubowych wstępnie naprężonych, Kalkulator maksymalnego momentu dokręcania w celu obciążenia wstępnego śruby, Kalkulator momentu dokręcania śrub z założonym napięciem wstępnym, Kalkulator momentów dokręcania śrub według ANSI/ASTM (w języku angielskim), Kalkulator osadzeń uszczelnień typu o-ring,

Kalkulator naprężeń styku eliptycznego Hertz'a, Kalkulator naprężeń styku liniowego Hertz'a, Kalkulator naprężeń styku liniowego Hertz'a, Kalkulator naprężeń kołowego styku punktowego Hertz'a, Kalkulator zmiany naprężeń kontaktowych podczas toczenia z przesuwem poprzecznym

Elementy maszyn -> Przekładnie falowe

Połączenia części maszyn -> Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych według DIN

Tolerancje i pasowania -> Odchyłki wymiarów nietolerowanych (tolerancje warsztatowe), Zasada stałego wałka i otworu, Tabela pasowań według zasady stałego wałka (h7)

Wytrzymałość materiałów -> Podstawowe oznaczenia, Momenty bezwładności figur podstawowych, Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów, Wytrzymałość złożona, Hipotezy wytrzymałościowe, Pojęcia podstawowe wytrzymałości materiałów, Podstawowe zależności pomiędzy modułami materiałowymi

Łożyska toczne -> Obliczenia trwałości i nośności łożysk tocznych, Zasady dobru łożysk tocznych

Zapis konstrukcji -> Zmieniono strony: Podstawy rysunku technicznego, Pismo techniczne, Rzutowanie, Przekroje, Wymiarowanie, Plany i mapy

Przykłady konstrukcji -> Podnośnik - przykład obliczeń

Tablice

Tablice - Matematyka -> Wybrane współczynniki Fishera-Studenta

Tablice - Chemia -> Barwniki, Konserwanty, Przeciwutleniacze, Zagęszczacze, Inne substancje, Chemiczne wzory strukturalne wybranych dodatków do żywności,

Kwasy tłuszczowe

Właściwości roztworów wodnych kwasów nieorganicznych, Właściwości roztworów wodnych kwasów organicznych, Rozpuszczalność soli przy 20 deg. i 760mm Hg (w 100g wody), Właściwości roztworów wodnych alkoholi, Właściwości roztworów wodnych chlorku sodu NaCl, Właściwości roztworów wodnych zasad nieorganicznych, Własności roztworów wodnych, Własności topienia metali, Odporność chemiczna stali nierdzewnych

Tablice -> Opory właściwe, Właściwości fizyczne Kanthali i Niktothali

Tablice - Fizyka -> Przyspieszenie ziemskie, Barwy nalotowe, Prędkości fal w różnych ośrodkach, Prace wyjścia dla niektórych metali

Tablice - Termodynamika -> Inne zestawienie własności pary wodnej dla p=0-30 (40) bar, Parametry pary wodnej przegrzanej, Stałe gazowe, ciepło właściwe oraz wartość k dla gazów

Tablice - Wymiana ciepła -> Współczynnik przewodnictwa cieplnego niektórych ciał, Wartości współczynnika przewodnictwa cieplnego

Technologie wykonania

Filtracja -> Podstawy filtracji

Montaż części maszyn -> Zasady zabudowy łożysk tocznych, Smarowanie łożysk tocznych

Przeróbki plastyczne -> Opis procesu wyciskania

Spawalnictwo -> Obliczenia ekwiwalentu węgla - ce, Tabele doboru materiałów do spawania stali i staliw

 Aktualizacja strony: 03-05-2016
  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty