Opis wersji PM 2.04.05


  

Aby wypróbować Pakiet PPM pobierz i zainstaluj jedną z 30-to dniowych  wersji demo pakietu PPM
Możesz również wypróbować wersję demo serwisu dla mechaników PPM on-line

 Publikacje w wersji 2.04.05 NIE współpracują z przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 (Z przeglądarką Internet Explorer współpracuje wersja 2.07 i wyższe)

Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

W publikacji Poradnika Mechanika 2.04.05 (plik instalatora pm20405.exe) oraz Poradnika Mechanika 2.04.05 Pro (plik instalatora pm20405pro.exe) wprowadzono nowe strony lub uzupełniono informacje na następujących stronach:

Badania i Pomiary

Badania Materiałowe -> Skale twardości materiałów, Pomiar twardości - definicje

Pomiar twardości metodą Brinella, Pomiar twardości metodą Poldi, Pomiar twardości metodą Rockwella, Pomiar twardości metodą Vickersa, Pomiar twardości metodą ryskową, Pomiar twardości metodą Mohsa

Części maszyn

Części maszyn według ANSI -> Przeliczono z cali na milimetry wartości w tabelach wymiarów gwintów według ANSI od 0-80" do 7-16", od 1/2" do 15/16", od 1" do 1 7/16", od 1 1/2" do 1 15/16", od 2" do 2 7/8", od 3" do 4"

Elementy rurociągów

Elementy rurociągów według norm ANSI -> Rury według ANSI (wymiary)

Hydraulika

Zagadnienia ogólne -> Charakterystyka cieczy hydraulicznych, Czystość cieczy hydraulicznych, Właściwości cieczy hydraulicznych

Gwinty występujące w hydraulice, Oznaczenia występujące w nazwach typów gwintów i połączeń hydrauliki, Sposoby ustalenia wielkości gwintu w połączeniach hydraulicznych

Symbole na schematach hydrauliki

Straty w przewodach hydraulicznych, Cylindry hydrauliczne

Hydraulika siłowa -> Przegląd końcówek złączek hydraulicznych

Zmieniono i dodano nowe strony dotyczące złączek dla hydrauliki: C01, C11 (DKRB), C12 (DKRB-90), C15 (DKRB-45), C21 (AGR), C31 (AGR-K), C41, C42, C45, C51, C61, C71 (AGN), C81 (AGJ)), C91 (DKJ), C92 (DKJ-90), C95 (DKJ-45), G11, K G21 (DKR), G22 (DKR-90), G25 (DKR-45), H11, H21, H31, H32, H35, H61, H62, Caterpillar (K21), Caterpillar (K41), CaterPillar 90 (K42), Caterpillar 45 (K45), Karcher (K51), Karcher L51, P01 (RNM), P11, P12, P15, P21, P31, P32, P35, P41, P51, P52, P55, P61, P62, P65, P71, P81, P91Rodzaje węży w hydraulice

Końcówki do spawania w instalacjach hydrauliki według PN, Korki gwintowane według PN, Nakrętki i przeciwnakrętki stosowane w hydraulice według PN, Korpusy przyłączek kolankowych według PN, Korpusy przyłączek prostych według PN i ZN, Korpusy przyłączek trójnikowych według PN i ZN, Tuleje różnicowe według PN

Uszczelnienia hydrauliczne -> Rodzaje pierścieni uszczelniających INCO, Wymiary pierścieni uszczelniających typu "U" do siłowników, Pierścienie uszczelniające dla hydrauliki

Inne dziedziny

Budownictwo -> Standardy przygotowania powierzchni

Maszyny i urządzenia - nowoutworzony rozdział zawierający podrozdziały

Ogólne wiadomości o maszynach -> Wczesne silniki parowe, Słownik pojęć dotyczących energetyki cieplnej

Armatura, rurociągi i zbiorniki -> Ogólne wiadomości o rurociągach, zbiornikach i armaturze parowej i wodnej

Kotły -> Budowa palenisk kotłowych, Ogólne wiadomości o kotłach parowych, Podstawowe elementy kotłów, Instalacje przygotowania paliwa i podawania powietrza w kotłach

Pompy -> Ogólne wiadomości o pompach, Typy pomp, Pompy wirowe, Pompy wyporowe

Silniki spalinowe tłokowe -> Podział silników spalinowych tłokowych, Procesy zachodzące w silnikach spalinowych tłokowych, Wielkości charakteryzujące pracę silników spalinowych

Sprężarki -> Sprężarki wirnikowe, Sprężarki wyporowe, Silniki hydrauliczne

Turbiny

Turbiny parowe -> Ogólne wiadomości o turbinach parowych, Klasyfikacja turbin parowych

Konstrukcje turbin parowych, Układy regulacji turbin parowych, Układy smarowania turbin parowych, Parametry pracy turbin parowych, Urządzenia kondensacyjne turbin parowych

Turbiny wodne

Wentylatory i dmuchawy

Wymienniki ciepła

Materiałoznawstwo

Stale -> Odpowiedniki polskich stali: narzędziowych, stopowych, specjalnych, niestopowych 1/2 niestopowych 2/2, nierdzewnych, żaroodpornych i żarowytrzymałych

Odpowiedniki stali niestopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali stopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali specjalnych według EuroNorm, Odpowiedniki stali narzędziowych według EuroNorm

Opis stali -> Stale niestopowe jakościowe i specjalne o określonym zastosowaniu, Stale niestopowe (węglowe) narzędziowe, Stale niestopowe specjalne do ulepszania cieplnego i utwardzania powierzchniowego, Stale niestopowe (węglowe) podstawowe konstrukcyjne ogólnego zastosowania

Wpływ domieszek na właściwości stali, Wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i własności stali

Właściwości stali: Twardości materiałów na rurociągi według PN-92/M-34031, Klasyfikacja stali, Zależność wytrzymałości stali węglowych od temperatury

Nauki podstawowe

Chemia -> Mieszaniny i roztwory

Matematyka -> Kalkulator naukowy, Kalkulator wyrażeń matematycznych, Kalkulator macierzy 3x3, Kalkulator układu równań z 3 niewiadomymi, Kalkulator liczb zespolonych, Równanie kwadratowe, Równanie 3 stopnia, Równanie 4 stopnia, Kalkulator konwersji stopni, Części wspólne liczb

Kalkulatory figur: Części koła, Elipsa, Pierścień, Kwadrat, Prostokąt, Romb, Równoległobok, Trapez, Trójkąt, Trójkąt prostokątny, Wielokąt foremny

Kalkulator brył: Stożek i stożek ścięty, Odcinek kuli, Baryłka, Elipsoid, Walec eliptyczny, Parabolid odcięty płaszczyzną, Torus, Walec zakończony kulą, Ostrosłup prawidłowy, Prostopadłościan, Wielościan foremny, Sześcian

Normatywy

Wagi blach, Wagi płaskowników według ASTM (wyciąg), Wagi prętów według ASTM (wyciąg), Wagi prętów sześciokątnych według ASTM (wyciąg), Wagi rur kwadratowych według ASTM (wyciąg), Wagi rur prostokątnych ze szwem według ASTM (wyciąg), Wymiary i wagi rur zgodnie z DIN

Dopuszczalne poziomy hałasu

Rozszerzono o nowe dane strony - Ceowniki, Dwuteowniki, Kątowniki

Narzędzia PM

Kalkulator zależności twardości od wytrzymałości stali

Kalkulator twardości w skali Knoop'a, Kalkulator twardości w skali Vickers'a

Objętość cieczy w zbiorniku kulistym, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym, Objętość cieczy w zbiorniku w kształcie trapezoidu, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym z dnami kulistymi, Objętość cieczy w zbiorniku elipsoidalnym o dnach płaskich, Objętość cieczy w zbiorniku walcowym z dnem płaskim i kulistym

Podstawy konstrukcji maszyn

Połączenia części maszyn -> Materiały stosowane na śruby i nakrętki

Wytrzymałość materiałów -> Skręcanie prętów o przekroju zamkniętym, Skręcanie prętów o przekroju zamkniętym, Skręcanie prętów o przekroju otwartym, Zestawienie wzorów do obliczania naprężeń maksymalnych i kątów skręcenia prętów o przekroju zamkniętych

Tablice

Chemia -> Wykaz trucizn i środków szkodliwych, Dodatki do żywności

Fizyka -> Fizyczne i chemiczne właściwości gazów technicznych stosowanych w energetyce

Termodynamika -> Wartości stałej gazowej w różnych jednostkach

Technologie wykonania

Filtracja -> Sita filtracyjne, Rozmiary oczek w sitach według ASTM, BS, DIN, Współczynniki oporu przy przepływach

Zakres temperatur wyżarzania stali i staliw, Opisy procesów wyżarzania spoin różnoimiennych: A, B, C, D, E, F, G, H

Spawalnictwo -> Opis procesów spawalniczych i łączenia metali, Charakterystyka metod spawania: gazowe, elektryczne, w osłonie argonu, w osłonie dwutlenku węgla Rodzaje złączy spawalniczych, Opis procesu przygotowania i kontroli spawania, Przygotowanie złączy do spawania

Technologia napawania, Naprawa złączy spawalniczych, Spawalność stal

 Aktualizacja strony: 03-07-2012
  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty