Aktywacja PM 2.04.09


  

Pobierz wersję demo pakietu PPM
Wypróbuj wersję demo serwisu PPM on-line

Przed wykonaniem aktywacji należy przeczytać warunki używania publikacji i jej wymagania systemowe oraz zainstalować publikację (publikacja przy pierwszym uruchomieniu wygeneruje ID komputera który jest konieczny do przesłania zgłoszenia w punkcie B).

Publikacje w wersji 2.05.09 NIE współpracują z przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 (Z przeglądarką Internet Explorer współpracuje wersja 2.07 i wyższe)

Najnowsza wersja publikacji została włączona do nowych pakietów publikacji

Aby dokonać aktywacji należy dokonać wpłaty za aktywację za pomocą przelewu bądź serwisu płatności internetowych (opisanej w punkcie A) oraz wysłać zgłoszenie aktywacji (opisanej w punkcie B).

A. Dokonać wpłaty można za pomocą opisanego poniżej wybranego kanału płatności: serwisu Przelewy24.pl lub przelewu bankowego

I. za pomocą przelewu na konto bankowe w wysokości 6,50 PLN

Bank Inteligo: 50 10205558 1111143580800061
mBank: 94 11402004 0000330236376078 - mTransfer

W opisie przelewu proszę wpisać: Aktywacja PM 2.04.09.

II. za pomocą przelewu w serwisie przelewy24.pl    w wysokości 7 PLN

Aby skorzystać z funkcjonalności serwisu przelewy24.pl należy mieć możliwość wykonywania przelewów w interfejsach internetowych banków (przelew musi być wykonany w ciągu 15 minut). Lista aktualnie dostępnych interfejsów internetowych banków.

B. Należy wypełnić i wysłać formularz z danymi do wystawienia rachunku i licencji na używanie publikacji.

Uwaga!

Hasło aktywacji jest generowane na podstawie ID komputera przesłanego za pomocą formularza w punkcie B. Aktywacja publikacji jest obciążona drobną opłatą. Polega ona na przyporządkowaniu hasła dla konkretnej instalacji aplikacji na różnych komputerach lub na tym samym, komputerze (np. po formatowaniu lub wymianie dysku twardego).

W przypadku dokonania płatności i zgłoszenia późniejszej rezygnacji z transakcji wpłacającemu zostanie zwrócona kwota zmniejszona o opłaty serwisu za pomocą którego opłata została wniesiona.

Aktualizacja strony: 02-03-2010

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty