Dodane strony do PM (PPM 2.10)


  

Strony związane: Opis publikacji Poradnik Mechanika, Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

 

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

W publikacji Poradnika Mechanika 2.10 zmieniono lub dodano następujące strony:

Inne dziedziny

 Powłoki według ASTM

Materiałoznawstwo

Stale

Skład chemiczny i własności wybranych stali na gazociągi

Druty na sprężyny

Opis stali 38HMJ - 1.8509

Charakterystyka niektórych stali nierdzewnych i kwasoodpornych

Porównanie właściwości stali na zbiorniki i urządzenia energetyczne

Zestawienie stali niestopowych według PN-EN 10025

Oznaczenia stali konstrukcyjnych według norm EN

Skład chemiczny stali Cr-Mo według ASTM, Skład chemiczny stali węglowych według ASTM, Właściwości mechaniczne stali węglowych na blachy, Właściwości mechaniczne i skład chemiczny niskostopowych stali wysokiej wytrzymałości na blachy, Właściwości mechaniczne i skład chemiczny stali odpornych na korozję atmosferyczną na blachy, Stale węglowe na blachy do zbiorników ciśnieniowych

Stale węglowe na blachy do zbiorników ciśnieniowych dla temperatur poniżej 0 st. C, Stale stopowe 21/2Cr- 1Mo na blachy do zbiorników ciśnieniowych, Stale stopowe 21/2Cr- 1Mo na blachy do zbiorników ciśnieniowych

Stale węglowe na blachy do zbiorników ciśnieniowych, Stale węglowe na blachy do zbiorników ciśnieniowych dla temperatur poniżej 0 st. C, Stale stopowe 21/2Cr- 1Mo na blachy do zbiorników ciśnieniowych, Austenityczne stale nierdzewne, Austenityczne stale stopowe na blachy do zbiorników ciśnieniowych

Stale węglowe na rury i do konstrukcji, Stale węglowe na rury do transportu ciepła, Stale stopowe na rury do niskich temperatur, Stale o dużej udarności na rury

Stale węglowe i stopowe bez odpowiedników

Skład chemiczny stali narzędziowych do pracy na gorąco według PN, Skład chemiczny stali narzędziowych stopowych, Skład chemiczny stali do specjalnych zastosowań, Skład chemiczny stali do pracy w wysokich temperaturach, 

Skład chemiczny stali niestopowych do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego, Skład chemiczny stali niestopowych konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia, Skład chemiczny stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, Skład chemiczny stali odpornych na korozję (nierdzewne i kwasoodporne), 

Skład chemiczny stali narzędziowych stopowych, Skład chemiczny stali sprężynowych, Skład chemiczny stali stopowych do nawęglania, Skład chemiczny stali do azotowania, Skład chemiczny stali stopowych do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego, Skład chemiczny stali stopowych konstrukcyjnych przeznaczonych do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego, 

Skład chemiczny stali szybkotnących, Skład chemiczny stali węglowych i narzędziowych, Skład chemiczny stali żaroodpornych, Skład chemiczny stali narzędziowych stosowanych w hutnictwie

Maksymalne wartości twardości stali narzędziowych w stanie wyżarzonym, Maksymalne wartości twardości w dla stali do ulepszania i nawęglania w stanie wyżarzonym

Wartości próby Jominy’ego dla stali do ulepszania cieplnego i nawęglania

Wtrącenia niemetaliczne w wytopach

Właściwości grup stali ISO na elementy złączne ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych

Granica plastyczności i wytrzymałość na pełzanie dla stali w zależności od temperatury

Stale węglowe konstrukcyjne na rurociągi i stale kotłowe, Stale stopowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia

Stale do pracy w podwyższonych temperaturach

Stale do nawęglania, Skład chemiczny stali stopowych do nawęglania

Stale Sandvik

Skład chemiczny stali odpornych na korozję według BS EN 10296, Skład chemiczny stali odpornych na korozję według BS EN 10297

Porównanie stali nierdzewnych według norm europejskich i nieeuropejskich norm, Odpowiedniki oznaczeń stali według norm europejskich i nieeuropejskich

Właściwości stali do walcowania, Porównanie oznaczeń stali na blachy

Odpowiedniki oznaczeń stali według norm PN i DIN: stali narzędziowych i szybkotnących, stali żaroodpornych, stali do pracy w wysokich temperaturach, stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnych, stali sprężynowych, stali stopowych, stali konstrukcyjnych wyższej jakości ogólnego przeznaczenia, stali odpornych na korozję

Oznaczenia stali według norm brytyjskich BS 970 i BS 4659

Odpowiedniki oznaczeń stali szwedzkich

Porównanie gatunków stali według i ich norm przedmiotowych

Właściwości stali zwykłego zastosowania wg DIN, EN, ISO, Własności stali według EN 10025-2: 2004

Świadectwa badań według norm EN 10204: 2004 i EN 10204: 1991, Świadectwa badań materiałów na rury

Porównanie gatunków według EN 10025:2004 i EN 10025:1993

Nowoczesne stale na rurociągi energetyczne

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali według BS EN 10296-2, Właściwości mechaniczne stali według BS EN 10253-3 i 10253-4, Skład chemiczny stali nierdzewnych i odpornych na korozję według BS EN 10217-7, Właściwości stali według BS EN 10216-5 2005, Właściwości fizyczne stali według normy BS EN 10088-1

Właściwości mechaniczne i skład chemiczny stali według BS EN 10297-2

Właściwości stali na śrub i nakrętek według klas wytrzymałości

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali według BS EN 10302, Staliwa nierdzewne i żaroodporne według ACI, 

Skład chemiczny stali nierdzewnych według BS 970, Skład chemiczny stali według BS 1449-2:1995, Skład chemiczny stali według BS 1554, Skład chemiczny stali według BS 3100, Skład chemiczny stali według BS 3146-2, Skład chemiczny stali według BS 3605

Granica plastyczności stali i innych materiałów w wysokich temperaturach, Przewodność cieplna stali w różnych temperaturach

Odpowiedniki w oznaczeniach stali według norm GOST

Właściwości stali 10G2, Właściwości stali 34HN3M, Właściwości stali 14H2GMR, Właściwości stali 15HF, Właściwości stal 18H2N4MA

Właściwości niektórych stali i innych stopów żelaza

Niektóre stale nierdzewne według SAE, Niektóre stale narzędziowe według SAE, Niektóre stale stopowe według norm SAE

Odpowiedniki oznaczeń stali indyjskich według norm IS

Odpowiedniki oznaczeń stali według norm jugosłowiańskich JUS

 

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Staliwa

Staliwa węglowe według PN, Staliwa stopowe według PN

Odpowiedniki staliw nierdzewnych według norm ASTM

Właściwości niektórych staliw według norm EN

Żeliwa

Żeliwa węglowe według PN, Żeliwa stopowe według PN

Granica plastyczności żeliw w różnych temperaturach

Zestawienie odpowiedników żeliw według BS

Stopy metali nieżelaznych

Stopy łożyskowe

Brązy cynowe

Odpowiedniki oznaczeń mosiądzów

Charakterystyka i zastosowanie ołowiu

Stany utwardzenia wg normy EN 515

Molibden i jego stopy, Stopy tantalu i molibdenu, Stopy aluminium-lit

Incolloy'e, monele i hastelloy'e

Odpowiedniki stopów Zn-Al i Al-Si

Brązy według ASTM do przeróbki plastycznej, 

Miedzionikle do przeróbki plastycznej według ASTM, 

Skład chemiczny mosiądzów do przeróbki plastycznej według ASTM, 

Stopy o dużej zawartości miedzi do przeróbki plastycznej według ASTM, Stopy miedzi do przeróbki plastycznej według ASTM, Stopy niklu z cynkiem (srebra niklowe) do przeróbki plastycznej według ASTM, Stopy miedzi

Stopy miedzi do przeróbki plastycznej oraz na rury według norm DIN

Właściwości stopów niklu w wysokich i niskich temperaturach

Odpowiedniki stopów niklu według norm ASTM

Skład chemiczny i odpowiedniki stopów aluminium według norm BS

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne brązów, mosiądzów i innych stopów odlewniczych miedzi według norm BS

Oznaczenia stali narzędziowych według kodu AISI

Właściwości stopów odlewniczych oraz stopów magnezu do przeróbki plastycznej według norm SAE

Właściwości stopów niklu z chromem i żelazem

Metale nieżelazne

Właściwości stopów miedzi w różnych temperaturach

Odpowiedniki węglików firm japońskich

 

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Narzędzia PM

Podstawy konstrukcji maszyn

Połączenia części maszyn

Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali węglowych oraz stopowych (śruby i śruby dwustronne)

Łożyskowanie części maszyn: Projekt łożyska ślizgowego poprzecznego

Obliczanie uzębień przekładni zębatych

Technologie wykonania

Tabele porównawcze dotyczące obróbki cieplnej według ASTM

Wykresy temperatur podczas spawania i wyżarzania stali energetycznych

Skład chemiczny i parametry obróbki cieplnej stali narzędziowych, Skład chemiczny i parametry obróbki cieplnej stali nierdzewnych martenzytycznych i żaroodpornych, Skład chemiczny i parametry obróbki cieplnej stali do ulepszania cieplnego

Czyszczenie, trawienie i pasywacja stali nierdzewnych

Hutnictwo i odlewnictwo

Skurcz odlewniczy, Dokumentacja technologiczna odlewu, Naddatki obróbkowe i odlewnicze oraz układ wlewowy formy

Spawalnictwo

Materiały do spawania i ich odpowiedniki, Parametry podgrzewu i obróbki cieplnej dla wybranych stali do spawania, Materiały do spawania stali energetycznych

Gazy osłonowe firmy Messer

Podstawowe stopy lutownicze

Obróbki skrawaniem

Jak dobierać osełki do honowania

Technologie wykonania

Walcowanie, wyciąganie i tłoczenie, Odkuwki

Rodzaje gwintowników

 Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Wytrzymałość materiałów

Wzory wytrzymałościowe

Projekt mechanizmu śrubowego

Zapis konstrukcji

Rysunek techniczny

Rysowanie połączeń

Przenikanie brył podstawowych

Aktualizacja strony: 04-12-2012

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty