Dodane strony - PM 2.09 - 1 z 2


  

Strony związane: Opis publikacji Poradnik Mechanika, Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

W obecnej publikacji Poradnika Mechanika zmieniono lub dodano następujące strony:

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Materiałoznawstwo

Wytrzymałość częściej stosowanych materiałów w budowie maszyn, Słownik pojęć dotyczących materiałoznawstwa 

Stale

Zastosowanie częściej spotykanych stali, Oznaczenia stali według ich zastosowań i własności

Opisy stali: 16HG, 18G2A, 18H2N2, 18HGN, 18HGT, 20HG

30HGS, 34HMN, 35HGS, 36HMN, 40H, 40HM, 45

50HF, 55, 50HS, 65G - 1.1260, C67

ŁH15

N10E, N12E, NC10, NC11, NC11LV - 1.2379, NC6, NMV, NW1, NZ3, 

SK10V, SW18, SW7M, WCL, WCLV, WLK, WLV, WNL

Opis stali narzędziowych według EN, Maksymalna twardość stali danego gatunku, Wpływ składników stopowych na właściwości stali

Stale nierdzewne, kwasoodporne i żaroodporne, Odporność stali nierdzewnych na różne media

Stale nierdzewne, kwasoodporne i żaroodporne

Tabela porównawcza gatunków stali

Skład chemiczny staliw i stali według oznaczeń numerycznych Werkstoff - 1 z 2, 3 z 2, 3 z 4, 4 z 4 

Właściwości mechaniczne nierdzewnych stali austenitycznych BS EN 10088-2, Właściwości mechaniczne nierdzewnych stali austenitycznych BS EN 10088-3 

Właściwości mechaniczne stali ferrytycznych BS EN 10088-3 

Właściwości mechaniczne stali ferrytyczno-austenitycznych (duplex) według BS EN 10088-3 

Właściwości mechaniczne stali według BS EN 10095 

Właściwości mechaniczne stali martenzytycznych według BS EN 10088-3 

Normy dla stali nierdzewnych według norm AISI, Właściwości mechaniczne stali nierdzewnych według AISI 

Nowoczesne stale energetyczne 

Właściwości mechaniczne stali według BS EN 10217-7 

Temperatury topnienia 

Właściwości mechaniczne stali ferrytycznych, martenzytycznych i stali duplex, Własności wybranych stali odpornych na korozję w wysokich temperaturach 

Właściwości fizyczne stali według ASTM, Stale nierdzewne i żaroodporne na rury bez szwu 

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali według norm UNI, Odpowiedniki stali według norm UNI, Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stali nierdzewnych według norm UNI 

Stale austenityczne na rury według oznaczeń firmy Mannesmann 

Porównanie stali ferrytycznych na rurociągi wysokotemperaturowe 

Właściwości stali nierdzewnych według BS EN 1088-1 (AISI), Właściwości mechaniczne stali według BS EN 10272 

Oznaczenia na elementach złącznych ze stali stopowych 

Właściwości stali na rury do pracy w bardzo wysokich temperaturach 

Odpowiedniki oznaczeń stopów według Werksnorme, Odpowiedniki niemieckie stopów według ASTM 

Skład chemiczny i właściwości stali żaroodpornych austenitycznych według DIN 17459-85 na rury 

Odpowiedniki oznaczeń stali według norm BS, ASTM, AISI, DIN i UNS 

Skład chemiczny stali do nawęglania i ulepszania cieplnego, Skład chemiczny stali nierdzewnych i kwasoodpornych według EN 10088-3, Skład chemiczny stali do narzędziowych do pracy na zimno, Skład chemiczny stali szybkotnących, Skład chemiczny stali narzędziowych stopowych specjalnego znaczenia, Skład chemiczny stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco 

Odpowiedniki stali według norm MIL i UNS: Część 1 z 2, Część 2 z 2

Odpowiedniki stali według norm "J" SAE i UNS: Część 1 z 3, Część 2 z 3, Część 3 z 3

Odpowiedniki stali według norm AISI i UNS

Normy dotyczące stali odpornych na korozję i żaroodpornych

Oznaczenia niektórych stali według SCN i STN (normy czeskie i słowackie)

Odpowiedniki oznaczeń niektórych stali szwedzkich

Skład chemiczny i właściwości stali na rury bezszwowe

Opisy właściwości stali według EN: Stale o wysokiej wytrzymałości do formowania na zimno i przetwarzania termomechanicznego według EN, Stale gorącowalcowane na rury dużych średnic według EN, Stale konstrukcyjne według EN, Stale do walcowania na zimno według EN, Stale normalizowane, wysokowytrzymałe do kształtowania na zimno według EN, Stale drobnoziarniste konstrukcyjne walcowane termomechanicznie według EN, Stale drobnoziarniste konstrukcyjne, normalizowane według EN

Stale do nawęglania według EN, Stale do hartowania i ulepszania cieplnego według EN, Stale do hartowania i ulepszania cieplnego z borem według EN, 

Stale na zbiorniki ciśnieniowe według EN, Materiały na zbiorniki do przechowywania i transportu gazów według EN, Stale na zbiorniki ciśnieniowe pracujące w wysokiej temperaturze według EN, Stale drobnoziarniste na zbiorniki ciśnieniowe według EN, 

Stale trudnordzewiejące według EN

Oznaczenia stali według nowych i starych norm

Podział stali nierdzewnych

Stale odporne na korozję według PN-EN 10008 -1

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Staliwa

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne staliw według DIN i Werkstoff

Odpowiedniki oznaczeń liczbowych staliw

Staliwa węglowe według ASTM A27/A27M-2000, A148/A148M-1998, A486/A486N-1984, Staliwa austenityczne manganowe według ASTM A128/A128M-1998, Staliwa i żeliwa stopowe niskotemperaturowe według ASTM A487/A487M - 1998, Staliwa na odlewy precyzyjne według ASTM A732/A732-1998], Staliwa na odlewy precyzyjne według ASTM A732/A732-1998], Staliwa niklowe żaroodporne według ASTM A297/A297M-1998

Skład chemiczny staliw według BS EN 10283, Staliwa do precyzyjnych odlewów według BS 3146 Part1-1992, Skład chemiczny stopów odpornych na korozję i żaroodpornych na bazie Ni-Co według BS 3146 Part-21992, Skład chemiczny stopów odpornych na korozję i żaroodpornych na bazie Ni-Co według BS 3146 Part-21992, Skład chemiczny stopów odpornych na korozję i żaroodpornych na bazie Ni-Co według BS 3146 Part-21992, Skład chemiczny stopów odpornych na korozję i żaroodpornych na bazie Ni-Co według BS 3146 Part-21992, Skład chemiczny staliw odpornych na korozję i żaroodpornych według BS 3100 - 4 1991, Właściwości staliw odpornych na korozję i żaroodpornych według BS 3100-4 1991

Staliwa według DIN DIN 17465-1993, Staliwa według DIN DIN 17445-1987, Staliwa według DIN SEW395-1998, Staliwa według DIN 17445-1984 (1), Staliwa według DIN 17445 - 1984 (2)

Staliwa nierdzewne według GOST 977-1988, Staliwa węglowe według GOST 977 - 1998, Staliwa manganowe i staliwa odporne na działanie wody według GOST

Staliwa według norm chińskich według: GB/T 11352-1989 (2), GB/T 11352-1989 (1), JB/T 6403-1992, GB/T 8492-1987, GB/T 1503-1989, GB/T 5680-1998, GB/T 2100-1980

Staliwa według ISO 9477:1992, Staliwa według ISO 3755:1991, Staliwa według ISO 4991:1994 (1), Staliwa według ISO 4991:1994 (2)

Staliwa na zbiorniki ciśnieniowe według NF A32-055 (1985), Właściwości staliw na zbiorniki ciśnieniowe według NF A32-055 (1985)

Staliwa według JIS G5121 (1991), Staliwa według JIS G5122 (1991), Staliwa według JIS G5131(1991), Staliwa według JIS G5151 (1991), Staliwa według JIS G5201 (1991), Staliwa według JIS G5101 (1991) (1), Staliwa według JIS G5101 (1991) (2)

Staliwa według NF A32-051 (1981), Staliwa według NF A32-053 (1992), Staliwa według NF EN 10283-2 - 1998 (1), Staliwa według NF EN 10283-2-1998 (2), Staliwa według NF EN 10283-2-1998 (3), Staliwa według NF EN 10283-2-1998 (4)

Odpowiedniki staliw węglowych, Odpowiedniki staliw niskowęglowych, Odpowiedniki staliw nierdzewnych

Zamienniki staliw (2)

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Stopy metali nieżelaznych

Oznaczenia stanów utwardzenia aluminium wg PN-EN 515

Własności mechaniczne produktów wyciskanych wg PN-EN 755-2, Własności mechaniczne produktów ciągnionych wg PN-EN 754-2 

Właściwości mechaniczne odlewniczych stopów aluminium według DIN i EN, Właściwości fizyczne i mechaniczne aluminium 

Odpowiedniki stopów miedzi 

Właściwości stopów wolframu 

Normy amerykańskie dotyczące stopów tytanu 

Normy amerykańskie dotyczące stopów niklu i żelaza, Normatywy amerykańskie stopów na bazie niklu, Stopy odlewnicze niklu według ASTM A 743/A743M-1998a 

Brązy odlewnicze według norm amerykańskich: Brązy czerwone, Brązy żółte, Brązy krzemowe, Brązy bizmutowe, Brązy cynowo-niklowe i aluminiowo-niklowe, Brązy cynowe i cynowo-ołowiowe 

Brązy odlewnicze, Skład chemiczny brązów odlewnicznych

Brązy do przeróbki plastycznej, Skład chemiczny brązów do przeróbki plastycznej

Stopy odlewnicze miedzi o wysokiej zawartości Cu według norm amerykańskich 

Stopy aluminium według ASTM 

Stopy odlewnicze według normy PN - EN 1676 i PN-EN 575, Stopy odlewnicze według normy DIN 1725, Stopy odlewnicze aluminium według BN-82/0831-01 i ZN-86/MH-MN-260-14, Odpowiedniki stopów aluminium 

Odpowiedniki lotniczych stopów aluminium 

Porównanie oznaczeń brązów według norm CB, ASTM, CDA, BS, DIN, i JIS 

Odpowiedniki stopów aluminium według norm światowych 

Odpowiedniki oznaczeń stali według norm DIN: 1 z 6, 2 z 6, 3 z 6, 4 z 6, 5 z 6, 6 z 6 

Stopy na bazie niklu firmy Sumimoto 

Zastosowania niektórych mosiądzów 

Odpowiedniki stopów miedzi według norm PN, EN i DIN, Odpowiedniki oznaczeń miedzi i jest stopów mikrostopów, Odpowiedniki oznaczeń miedzi z niklem, krzemem, cynkiem i cyną

Odpowiedniki stopów aluminium według norm PN i EN

Charakterystyka i zastosowanie ołowiu

Oznaczenia mosiądzów według norm DIN, EN, ASTM, BS, JIS i SN

Porównanie oznaczeń niektórych brązów

Odpowiedniki oznaczeń mosiądzów, Skład chemiczny niektórych brązów

Materiały metalowe stosowane w budowie pojazdów samochodowych

Właściwości stopów cyrkonu 

Przegląd stopów aluminium do przeróbki plastycznej 

Metale nieżelazne 

Właściwości stopów wolframu 

Odpowiedniki stopów tytanu 

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Żeliwa

Żeliwa szare według ASTM A48-2000/ASTM A159-1993/ASTM A319-1995, Żeliwa według ASTM A536-1999/ASTM A571-1997, Żeliwa według ASTM A842-1997, Żeliwa według ASTM A47M-1999/ASTM A220/A220M-1999/ASTM A602-1998, Żeliwa białe według ASTM A532/A532M - 1999, Żeliwa według ASTM A518M-1999, Żeliwa odporne na temperaturę według A297/A297M-1998, Żeliwa odporne na temperaturę według A297/A297M-1998, Żeliwa według ASTM A436-1997/ASTM A439-1999 (1), Żeliwa według ASTM A436-1997/ASTM A439-1999 (2)

Żeliwa szare według BS 1452-1990, Żeliwa sferoidalne kulkowe według BS 2789-1985, Żeliwa według BS 6681-1986, Żeliwa białe niestopowe i niskostopowe według BS 4844-1986, Żeliwa wysokokrzemowe według BS 1591-1991, Żeliwa szare austenityczne według BS 3468-1986

Żeliwa według DIN 1691-1985, Żeliwa według DIN 1693 (Pt.2) - 1997, Żeliwa według DIN 1692-82, Żeliwa według DIN 1695-81, Żeliwa według DIN 1694-81

Skład chemiczny innych żeliw według GOST, Żeliwa sferoidalne kulkowe według GOST 7293-1985, Skład chemicznych żeliw specjalnych według GOST 7769-1982, Żeliwa szare według GOST

Żeliwa według ISO 1083:1987, Żeliwa szare według ISO 185:1988, Żeliwa szare według ISO 5922:1981, Żeliwa według ISO 2892:1973

Żeliwa według GB/T 9437-1988, Żeliwa według GB/T 036.2-1992, Żeliwa według GB/T 036.2-1992, Żeliwa według GB/T 9940-1988, Żeliwa według JB/T 4403-1987, Żeliwa według GB/T 1348-1998, Żeliwa według GB/T 9439-1998, Żeliwa według GB/T 8491-1987

Żeliwa według JIS G5501 (1995), Żeliwa według JIS G5502 (1995), Żeliwa według JIS G5705 (2000), Żeliwa według JIS G5510 (1999), Żeliwa według JIS 5201-1991

Żeliwa według NF A32-101 (1997) i NF EN 1561:1997, Żeliwa według NF A32-201 (1997) i NF EN 1561:1997, Żeliwa według NF A32-301(1980), Żeliwa według NF A32-401(1980), Żeliwa według NF A32-701(1997) i NF EN 1562:1997

Odpowiedniki żeliw szarych według różnych norm 

Odpowiedniki żeliw ciągliwych według różnych norm

Aktualizacja strony: 05-05-2011

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty