Podstawy Konstrukcji Maszyn


  

Strony związane: Opis publikacji Poradnik Mechanika, Co to jest aktywacja, Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Strona zawiera spis zagadnień zamieszczonych w danej wersji publikacji pakietu PPM.

Spis stron z informacjami tego podrozdziału.

Informacje ogólne

Własności mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, Rodzaje obciążeń, Ogólne zasady projektowania maszyn, Przekładnie mechaniczne - charakterystyka ogólna, Współczynniki bezpieczeństwa

Własności mechaniczne staliw i żeliw, Własności mechaniczne stali, Własności mechaniczne brązów i mosiądzów

Elementy ustalające

Nierozłączne: Kształtowanie połączeń klejonych, Kształtowanie połączeń lutowanych i lutospawanych, Kształtowanie połączeń nitowanych, Kształtowanie połączeń spawanych, Kształtowanie połączeń sworzniowych, Kształtowanie połączeń zgrzewanych

Rozłączne: Kształtowanie połączeń kołkowych, Kształtowanie połączeń klinowych, Kształtowanie połączeń podatnych, Kształtowanie połączeń sworzniowych, Kształtowanie połączeń wielowypustowych i wielokarbowych, Kształtowanie połączeń wciskowych, Kształtowanie połączeń wpustowych 

Połączenia gwintowe

Kształtowanie połączeń gwintowych, Konstruowanie połączeń śrubowych, Zalecane wymiary przestrzeni niezbędne do zakręcenia śrub, Nawiercenie pod łby walcowe i wieńcowe wkrętów i śrub, Przykłady połączeń śrubowych, Materiały stosowane na śruby i nakrętki, Korozja stali stosowanych na śruby, Kontrola jakości śrub, Porównanie własności śrub ze stali nierdzewnych, Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych według DIN

Łożyskowanie

Toczne: Dobór łożysk tocznych, Tabela luzów poprzecznych w łożyskach tocznych baryłkowych osadzanych na tulejach stożkowych, Obliczenia trwałości i nośności łożysk tocznych, Zasady dobru łożysk tocznych

Ślizgowe: Łożyska ślizgowe, Otwory i rowki smarowe, Panwie i tuleje łożysk ślizgowych, Stopy łożyskowe, Korpusy łożysk ślizgowych

Elementy maszyn

Osie i wały: Projektowanie osi i wałów, Właściwości wałów projektowanych do łożyskowań tocznych, Dane do projektowania wałów, Czopy końcowe wałów według PN

Koła zębate: Projektowanie kół zębatych, Podstawowe dane do projektowania kół zębatych

Projektowanie: ślimaków i ślimacznic, odlewów, korpusów, płyt i ram

Przekładnie mechaniczne

Przekładnie mechaniczne, Przekładnie łańcuchowe, Przekładnie falowe, Przekładnie pasowe zębate, Obliczanie przekładni pasowych zębatych, Przekładnie pasowe klinowe, Przekładnie z pasami płaskimi, Układy napinające pasy klinowe

Obliczanie sprężyn

Tolerancje i pasowania

Tolerancje gwintów, Wartości liczbowe tolerancji gwintów Opis obliczania pasowań, Tolerancje kształtu i położenia, Odchyłki podstawowe wałków, Odchyłki podstawowe otworów, Odchyłki wymiarów nietolerowanych (tolerancje warsztatowe), Zasada stałego wałka i otworu, Tabela pasowań według zasady stałego wałka (h7) 

Tolerancje według ISO 286

Wytrzymałość materiałów

Podstawowe wzory wytrzymałościowe: Podstawowe oznaczenia, Pojęcia podstawowe wytrzymałości materiałów, Podstawowe zależności pomiędzy modułami materiałowymi

Momenty bezwładności, Charakterystyki figur płaskich

Rozciąganie, Ścinanie, Skręcanie, Obliczenia sprężyn śrubowych, Zginanie proste

Zginanie złożone, Siły krytyczne powodujące zwichrzenie prętów o przekroju płaskiego prostokąta, Wyboczenie prętów ściskanych 

Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów, Wytrzymałość materiałów, Wytrzymałość złożona, Hipotezy wytrzymałościowe, Naprężenia stykowe

Skręcanie prętów o przekroju zamkniętym, Skręcanie prętów o przekroju otwartym, Zestawienie wzorów do obliczania naprężeń maksymalnych i kątów skręcenia prętów o przekroju zamkniętych

Belki: Belki podparte 1 i 2 podporowo, Belki trójprzęsłowe o różnych długościach przęseł, Belki wieloprzęsłowe - 2 przęsła, Belki wieloprzęsłowe - 3 przęsła, Belki wieloprzęsłowe - 4 przęsła, Belki wieloprzęsłowe - 5 przęseł

Podstawy Metody Elementów Skończonych (MES)

Zapis konstrukcji

Zależności chropowatości powierzchni od rodzaju obróbki, Znaki chropowatości, Znaki tolerancji kształtu, Zależności chropowatości powierzchni od rodzaju obróbki (według ANSI w języku angielskim)

Przykłady konstrukcji

Podnośnik - przykład obliczeń 

Rozmiary niemetryczne papieru, Rozmiary papieru ISO

Porównanie znaków chropowatości w µm (mikrometrach) i µinch (mikrocalach), Podstawy wymiarowania, Metody i zasady wymiarowania, Oznaczenia stosowane w rysunku technicznym

Aktualizacja strony: 04-12-2012

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty