Co to jest aktywacja instalacji


  

Strony związane: Warunki używania publikacji elektronicznych, Warunki używania poprzednich wersji publikacji elektronicznych (2.03.05 - 2.07)

Co to jest "aktywacja oprogramowania"

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Aktywacja jak sama nazwa wskazuje jest procesem uaktywniania publikacji na komputerze zarejestrowanego użytkownika.

Jeżeli nie akceptujecie Państwo używania publikacji które są aktywowane możecie skorzystać z Serwisu PPM który zawiera ten sam zakres materiału co publikacje zawarte w pakiecie publikacji PPM Pro. Opłaty za korzystanie z Serwisu PPM zależą od czasu korzystania z niego.

Uwagi dotyczące aktywacji instalacji pakietów

Do generowania ID komputera wykorzystywane są pewne informacje z komputera użytkownika komputera, dlatego też w przypadku zmiany jego konfiguracji sprzętowej lub systemowej (np. wymiany lub zmiany partycji dysku twardego) ID komputera który będzie generowany przez komputer użytkownika zmieni się.

Użytkownik pakietów (od wersji 2.09 wzwyż) może trzykrotnie aktywować pakiet publikacji w ciągu każdych 12-tu miesięcy. Oznacza to, że może On w ramach zakupu pakietu PPM np. aktywować pakiet jednocześnie na jednym, dwóch lub trzech komputerach.

Warunkiem jedynym jest maksymalnie trzykrotne zgłoszenie aktywacji pakietu w ciągu każdych 12-tu miesięcy od daty zakupu oprogramowania.

Uwaga !. 

Dla wersji pakietów PPM 2.08 ilość aktywacji w ciągu każdego roku wynosi - dwie aktywacje instalacji dla jednego zarejestrowanego użytkownika.

Sposób wykonania aktywacji instalacji pakietów publikacji

Aktywacja polega na przesłaniu hasła aktywacji dla wygenerowanego ID instalacji. Unikalny kod ID komputera (40 znakowy kod) generowany jest przy pierwszym uruchomieniu publikacji pakietu PPM.

Przy pierwszym uruchomieniu publikacji pojawi się okno z wygenerowanym ID instalacji (obok okno przykładowe). 

Należy zaznaczyć ID instalacji i skopiować go do bufora Windows (za pomocą klawiszy Ctrl-C oraz wkleić w pole ID komputera formularza aktywacji instalacji pakietu publikacji podczas jego wypełniania (za pomocą klawiszy Ctrl-V

*)  Licencje i hasła aktywacji instalacji przesyłane przez podmiot Licencjodawcy na wyraźne zgłoszenie użytkownika z podanym ID instalacji

Aktualizacja strony: 03-12-2017

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty