Tablice Matematyczno-Fizyczne


  

Szybkie hiperłącza: Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Publikacja Tablice Matematyczno-Fizyczne wchodzi w skład p a k i e tó w p u b l i k a c j i P P M i jest znakomitą pomocą dla wszystkich którzy potrzebują wiedzy ogólnej i często korzystają z konwersji jednostek oraz innych obliczeń matematycznych, fizycznych, chemicznych itp.

Narzędzia publikacji Tablice Matematyczno-Fizyczne

Konwersja jednostek, Kalkulatory czasu i dat, Inne kalkulatory, Zbiorniki, Z dziedzin: Aerodynamiki, Chemii, Fizyki, Geografii, Mechanika płynów, Termodynamiki, Wymiany ciepła

Nauki Podstawowe

Astronomia, Aerodynamika, Chemia, Fizyka, Geografia, Matematyka, Mechanika płynów, Termodynamika, Wymiana ciepła

Tablice

Astronomia, Chemia, Fizyka, Elektryczność, Matematyka, Termodynamika, Wymiana ciepła

Widok części okna publikacji

Okno publikacji - Tablice Matematyczno-Fizyczne Pakietu PPM

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Publikacja posiada następujące funkcjonalności.

  • Strony w publikacjach pakietu pogrupowane są w rozdziały i działy

  • Każda z publikacji posiada mechanizm przeszukiwania zasobów 

  • Każda z publikacji posiada możliwość drukowania informacji w niej zawartych

  • W każdej z publikacji umieszczono hiperłącza wewnątrz każdej publikacji do sprawnego przechodzenia pomiędzy stronami o związanej tematyce

  • W każdej z publikacji znajdują się spis treści rozdziałów i podrozdziałów publikacji z odnośnikami do stron tych rozdziałów

  • W każdej z publikacji zaimplementowano system wirtualnych zakładek, który użytkownik może wykorzystać do tworzenia własnych zakładek

Lista referencyjna użytkowników instytucjonalnych

Zestawienie dostrzeżonych błędów przez użytkowników w publikacji Tablice Matematyczno-Fizyczne jest swoistą erratą publikacji.


 Aktualizacja strony: 03-12-2017 
  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty