Lista znanych błędów w PM


  


Instalator
najnowszej wersji płatnej publikacji można pobrać ze strony głównej Pakietów publikacji

Wersja PPM 2.10 (Std i Pro)

Rozdział: Zapis konstrukcji Dział: Rysunek techniczny
Nie są wyświetlane następujące strony: 
- Wiadomości podstawowe z wymiarowania
- Metody i zasady wymiarowania
- Oznaczenia stosowane w rysunku technicznym
- Strzałki i teksty wymiarowe
- Znaki wymiarowe
- Wymiarowanie powierzchni krzywoliniowych
- Wymiarowanie powierzchni pochylonej
- Wymiarowanie faz i ścięć krawędzi
- Wymiarowanie elementów kwadratowych i sześciokątnych

Poprawiono błędy związane z błędnym przyporządkowaniem odpowiedników stali 18HGT.

Na serwerze internetowym umieszczono poprawione pliki instalatora pakietów.

Publikacja PM Std: Plik pmstd.exe (57,3 MB) - data kompilacji 29-03-2010
Publikacja PM Pro: Plik pmpro.exe (57,3 MB) - data kompilacji 26-03-2010.

Odpowiedni plik należy skopiować (nadpisać) do katalogu instalacyjnego pakietu PPM (domyślnie pakiet PPM instalowany jest w katalogu C:\Program Files\sofTdis\).

Wersja PM 2.09 (Pro) pakietu PPM 2.09 (Pro)

Rozdział: Materiałoznawstwo Dział: Stale/Opisy stali
Strona: Opis stali 18HGN
Powyższa strona dotyczy stali 18HGM.

Poprawną postać strony można pobrać z w formacie PDF (31 kB).

Publikacja PM Std: Plik pmstd.exe (57,3 MB) - data kompilacji 26-10-2009
Publikacja PM Pro: Plik pmpro.exe (57,3 MB) - data kompilacji 26-10-2009.

Odpowiedni plik należy skopiować (nadpisać) do katalogu instalacyjnego pakietu PPM (domyślnie pakiet PPM instalowany jest w katalogu C:\Program Files\sofTdis\).

Wersja PM 2.07 (Pro) i poprzednie oraz PM 2.06 (Pro) i poprzednie

Listę znanych błędów w rozdziałach Części Maszyn, Elementy instalacji i Normatywy które zostały przeniesione do publikacji Dane Do Projektowania umieszczono na stronie "Znane błędy w DDP"

Wersja PM 2.05.09 i PM 2.05.09 Pro

Rozdział: Części Maszyn Dział: Części Maszyn według ISO
Strona: Dopuszczalne obciążenia połączeń śrubowych wg ISO 898/1-1988
W wersji 2.05.09 (także w wersji 2.05.09 Pro) publikacji Poradnik Mechanika wystąpiły błędy w wartościach podanych w tabelach dla śrub klasy 4.8 i 5.6 (wartości te zostały zamienione pomiędzy kolumnami)

Poprawną postać strony można pobrać z w formacie PDF (65 kB). Dotyczy także wersji 2.05.03 (także Pro)

Wersja PM 2.05.03 i PM 2.05.03 Pro

Rozdział: Podstawy Konstrukcji Maszyn Dział: Kalkulatory Podstaw Konstrukcji Maszyn
Strona: Kalkulator wyboczeń
Na w/w stronie po wstawieniu danych błędnie zostaje obliczona smukłość graniczna.

Zaleca się pobranie na nowo instalatora aktywowanej publikacji (PM lub PM Pro) i jej przeinstalowanie lub w polu Moduł Younga tego kalkulatora wstawić wartość modułu Younga podzieloną przez 10 np. dla stali E=2100 GN/m2 to w polu do obliczeń należy wstawić 210.

Rozdział: Normatywy Dział: Tabele własności
Strona: Masy śrub wg PN, Masy nakrętek wg PN, Masy podkładek wg PN, Masy wkrętów wg PN
Na w/w stronach wprowadzono błędnie masy w/w wyrobów.

Zaleca się pobranie na nowo instalatora aktywowanej publikacji (PM lub PM Pro) i jej przeinstalowanie.

Błąd dotyczy również wersji 2.04.09 (także Pro) oraz 2.04.05 (także Pro).

Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Połączenia gwintowe
Strona: Właściwości stali nierdzewnych, żarowytrzymałych i żaroodpornych wg DIN, EN, ISO, Właściwości stali stali wg ASTM, Porównanie oznaczeń stali według różnych norm, Odpowiedniki stali austenitycznych i stopów specjalnych, Stale nierdzewne, kwasoodporne, żarowytrzymałe i żaroodporne
Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Połączenia
Strona: Porównanie własności śrub ze stali nierdzewnych i żarowytrzymałych (materiały informacyjne), Korozja stali kwasoodpornych stosowanych na śruby
Na w/w stronach w oznaczeniach stali 0H... i 00H... błędnie wpisano znak O (litera O) zamiast 0 (zero). 

Zaleca się pobranie na nowo instalatora aktywowanej publikacji (PM 2.05.03 lub PM 2.05.03 Pro) i jej przeinstalowanie lub podczas wyszukiwania tych typów stali stosować sekwencję "0H.. OH..." lub "00H.. OOH..".

Błąd dotyczy również wersji 2.04.09 (także Pro) oraz 2.04.05 (także Pro).

Wersja PM 2.04.09 i PM 2.04.09 Pro

Rozdział: Normatywy Dział: Tabele własności
Strona: Masy śrub wg PN, Masy nakrętek wg PN, Masy podkładek wg PN, Masy wkrętów wg PN
Na w/w stronach wprowadzono błędnie masy w/w wyrobów.

Należy pobrać poprawione strony (w formacie PDF) Masy nakrętek wg PN, Masy podkładek wg PN, Masy śrub wg PN, Masy wkrętów wg PN.

Błąd dotyczy również wersji 2.04.05 (także Pro).

Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Tolerancje i pasowania
Strona: Tolerancje kształtu i położenia
W tabeli 53 zostały podane nieprawidłowe wartości tolerancji współosiowości, współśrodkowości, symetrii, przecinania się osi oraz bicia promieniowego i bicia promieniowego całkowitego.

Poniżej zamieszczono link do pliku PDF z poprawną stroną (290 kB).

tolerancje_ksztaltu_i_polozenia.pdf

Błąd dotyczy również wersji 2.04.05 (także Pro).

Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Wytrzymałość materiałów
Strona: Podstawowe wzory wytrzymałościowe dla rozciągania
W wzorze na wydłużenie względne jednoosiowe występuje błąd (po lewej stronie równania zamiast s powinno być e. Prawidłowa postać wzoru na wydłużenie względne jest następująca: e=l/l=P/EF=s/E

Błąd dotyczy również wersji 2.04.05 (także Pro). Zostanie poprawiony w nowej wersji PM.

Rozdział: Tablice Dział: Fizyka
Strona: Właściwości gazów
Błędnie podana została gęstość powietrza suchego: jest 0,12759 kg/m3 a powinno być 1,2928 kg/m3.

Wersja PM 2.04.05 i PM 2.04.05 Pro

Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Tolerancje i pasowania
Strona: Tolerancje kształtu i położenia
W tabeli 53 zostały podane nieprawidłowe wartości tolerancji współosiowości, współśrodkowości, symetrii, przecinania się osi oraz bicia promieniowego i bicia promieniowego całkowitego.

Poniżej zamieszczono link do pliku PDF z poprawną stroną (290 kB).

tolerancje_ksztaltu_i_polozenia.pdf

Błąd dotyczy również wersji 2.04.09 (także Pro).

Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Zestawienia
Strona: Zalecane wartości momentów dokręcania śrub metrycznych wg DIN do M39
W tabeli podającej wartości momentów dokręcania brak jest opisu wielkości gwintów. Poprawiona strona jest dostępna do ściągnięcia w formacie PDF (92 kB). Błąd zostanie poprawiony w kolejnej wersji PM 2.04.09 we wrześniu 2004.
 
Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Połączenia
Strona: Kształtowanie połączeń wielowypustowych i wielokarbowych
Na końcu strony wzór na naciski powierzchniowe na powierzchni wpustów zawiera błąd (zamiast dzielnika (0,75 *ho - lo - n) powinien być (0,75 *ho * lo*n). 

Poprawna postać wzorów powinna być następująca:

p = F / (0,75 *ho * lo*n) <= ko;   lo ³ F / (0,75 *ho* ko*n) <= ko

Błąd zostanie poprawiony w następnej wersji PM 2.04.09 która ukaże się we wrześniu 2004.

 
Rozdział: Tabele własności Dział: 
 
Strona: Wymiary i wagi kształtowników hutniczych
Zamiast teownika 50x50 wpisany został 30x50 (błąd został poprawiony po aktualizacji w końcu marca 2004)
 
Rozdział: Części maszyn Dział: Części maszyn wg DIN
Strona: Łańcuchy ogniwowe (kilka stron)
W tabelach dotyczących wymiarów łańcuchów ogniwowych została podana błędnie długość L=150. (błąd został poprawiony po aktualizacji w końcu marca 2004)
 
Rozdział: Podstawy konstrukcji maszyn Dział: Wytrzymałość materiałów
Strona: Podstawowe wzory wytrzymałościowe dla rozciągania
W wzorze na wydłużenie względne jednoosiowe występuje błąd (po lewej stronie równania zamiast s powinno być e. Prawidłowa postać wzoru na wydłużenie względne jest następująca: e=l/l=P/EF=s/E

Aktualizacja strony: 06-09-2013

  

Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty

Poprzednia