Zrzuty ekranów Poradnika Mechanika


  

Pobierz wersję demo pakietu PPM
Wypróbuj wersję demo serwisu PPM on-line

Strona Główna Poradnika Mechanika zawiera odnośniki (hiperłącza) do głównych rozdziałów i podrozdziałów aplikacji. Odnośniki te pozwalają w szybki sposób przemieszczać się po stronach z zasobami Poradnika Mechanika.

Na stronie "Narzędzia PM" zebrano odnośniki do stron z narzędziami Poradnika Mechanika. Są to w większości strony zawierające skrypty napisane w języku Java które służą do wykonywania obliczeń z różnych dziedzin oraz konwersji jednostek.

 

Przykładem takiej strony jest jeden z kilkudziesięciu kalkulatorów - kalkulator jednostek prędkości. Wprowadzając znaną wartość o naciskając przycisk [Oblicz] otrzymamy przekonwertowaną wartość w innych jednostkach (jak pokazano na rysunku).

Oprócz użytecznych narzędzi w zasobach Poradnika Mechanika znajdują się opisy z wielu dziedzin pomiarów,

poważny zasób materiału z Podstaw Konstrukcji Maszyn, elementów maszyn, wytrzymałości materiałów i dziedzin pokrewnych

Zostały opisane także w części niektóre technologie wykonania

Oraz wiele innych informacji z dziedzin pokrewnych

Informacje o najnowszej wersji publikacji znajduje się na stronie głównej publikacji Poradnik Mechanika

Aktualizacja strony: 01-03-2010

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty