Dodane strony do PM (PPM 2.xx) - 1 z 3


  

Strony związane: Opis publikacji Poradnik Mechanika, Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Publikacja wchodzi w skład pakietów publikacji elektronicznych

 

W obecnej publikacji Poradnika Mechanika zmieniono lub dodano następujące strony:

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Badania i Pomiary

Badania Materiałowe

Radiograficzne badanie odlewów metalicznych - wymagania normy EN 12681

Pomiar twardości metodą UCI, Pomiar twardości metodą Leeb'a

Badania właściwości mechanicznych

Ultradźwiękowe badanie odlewów staliwnych - wymagania normy EN 12680-1, Badania powytwórcze stali, Metoda TOFD, Korozja wymienników ciepła

Metrologia i pomiary

Pomiary i zasady ich wykonywania, Długościomierz uniwersalny Abbego

Pomiary chropowatości

Narzędzia pomiarowe

Pomiary chropowatości

Obliczanie błędów i niepewności pomiarowych

Niepewności pomiarowe, Niepewności systematyczne pomiarów bezpośrednich, Niepewności systematyczne pomiarów pośrednich

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Hydraulika

Kryteria doboru średnicy węży hydraulicznych

Wartości momentu dokręcania nakrętek przewodów

Warunki prawidłowego łączenia węzy hydraulicznych

Korozja instalacji miedzianych

Złączki rurowe

Inne dziedziny

Smary

Esso: Smary firmy Esso

Logistyka

Dokumenty spedycyjne, Podstawowe pojęcia spedycyjne

Incoterms 2000

Incoterms 2000 - EXW

Incoterms 2000 - FCA, Incoterms 2000 - FAS, Incoterms 2000 - FOB

Incoterms 2000 - CFR, Incoterms 2000 - CIF, Incoterms 2000 - CPT, Incoterms 2000 - CIP

Incoterms 2000 - DAF, Incoterms 2000 - DES, Incoterms 2000 - DEQ, Incoterms 2000 - DDU, Incoterms 2000 - DDP

Combiterms 2000

Odległości

Odległości drogowe w Czechach

Transport

Ogólne wiadomości o wybranych urządzeniach transportu pionowego

Uchwyty do transportu pionowego blach, Uchwyty do transportu poziomego blach, Uchwyty do transportu rur, Uchwyty do transportu kształtowników, Uchwyty do beczek

Osprzęt do lin, Informacje technologiczne o linach, Obszar zastosowań i charakterystyki lin, Parametry wytrzymałościowe lin

Zawiesia pętlowe, Zawiesia typu WE, WZ, WV, WVN,WVD, Zawiesia z osprzętem, Dopuszczalne obciążenia robocze zawiesi

Bloki linowe

Napinacze śrubowe wg DIN, Kausze, Inne elementy osprzętu lin, Śruby i nakrętki z uchem, Zaciski, Szakle, Szakle surowe i ocynkowane

Trawersy ustawialne, Trawersy proste

Hak obrotowy SIKA Typ WHS (z dużą gardzielą i bardzo stabilnym zamknięciem zabezpieczającym)

Sposoby montażu dźwigów

Oznaczenia literowe norm

Odpowiedniki norm DIN według oznaczeń DIN EN i ISO

 

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Materiałoznawstwo

Odporność niektórych elastomerów

Zależność przewodnictwa cieplnego od temperatury dla wybranych tworzyw sztucznych

Stale

Porównanie oznaczeń stali według norm różnych krajów - 1 z 2, Porównanie oznaczeń stali według norm różnych krajów - 2 z 2

Skład chemiczny w wartości równoważnika węgla stali konstrukcyjnych według normy EN 10025, Własności mechaniczne stali konstrukcyjnych według EN 10025

Nowoczesne stale na rurociągi energetyczne 

Materiały na rury stalowe rurociągów 

Porównanie oznaczeń niektórych stali konstrukcyjnych 

Zakresy stosowania oznaczeń staliw według Werkstoff (DIN) 

Oznaczenia stali i staliw chińskich 

Oznaczenia stali według PN-EN 10027-1 

Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali węglowych oraz stopowych (śruby i śruby dwustronne). 

Własności mechaniczne nakrętek o wysokości gwintu 0.8d (czynna długość gwintu > 0.6 D). 

Skład chemiczny i właściwości stali na odkuwki 

Skład chemiczny i właściwości stali na wyroby płaskie 

Skład chemiczny i właściwości stali na kształtki 

Skład chemiczny i właściwości stali na rury 

Odpowiedniki materiałów na odkuwki 

Typowe zastosowania stali nierdzewnych i żaroodpornych 

Skład chemiczny i własności wybranych stali żarowytrzymałych 

Odpowiedniki stali według BS EN 10083-1:1991 

Stale odpornych na korozję w wysokiej temperaturze 

Oznaczenia stali według norm brytyjskich BS 

Skład chemiczny niektórych stali według BS4360 

Zestawienie norm i oznaczeń stali wg norm szwajcarskich VSM, Oznaczenia niektórych stali według VSM

Materiały według norm szwajcarskich - SN

Odpowiedniki oznaczeń stali według DIN, Część 1 z 3, Część 2 z 3, Część 3 z 3

Oznaczenia niektórych materiałów według norm NF: Część 1 z 2, Część 2 z 2

Odpowiedniki stali amerykańskich, System oznaczania stali według AISI i SAE

Oznaczenia niektórych materiałów według norm amerykańskich: Część 1 z 2, Część 2 z 2

Oznaczenia materiałów według EuroNorm: Część 1 z 2, Część 2 z 2

Odpowiedniki niektórych EuroNorm materiałowych

Odpowiedniki niektórych stali według AISI/UNS

Oznaczenia materiałów według ISO

 

Oznaczenia materiałów według EN: Część 1 z 2, Część 2 z 2

Oznaczenia materiałów według DIN: 1 z 16, 2 z 16, 3 z 16, 4 z 16, 5 z 16, 6 z 16, 7 z 16, 8 z 16, 9 z 16, 10 z 16, 11 z 16, 12 z 16, 13 z 16, 14 z 16, 15 z 16, 16 z 16

Oznaczenia materiałów według norm BS: 1 z 9, 2 z 9, 3 z 9, 4 z 9, 5 z 9, 6 z 9, 7 z 9, 8 z 9, 9 z 9

Oznaczenia materiałów według norm UNI i UNI-EN: 1 z 4, 2 z 4, 3 z 4, 4 z 4

Stale japońskie według norm JIS: 1 z 4, 2 z 4, 3 z 4, 4 z 4

Skład chemiczny niektórych stali według DIN

Stale na śruby według ASTM

Skład chemiczny stali narzędziowych według DIN

Skład chemiczny stali proszkowych

Odpowiedniki oznaczeń stali używanych w energetyce

Wpływ składników stopowych na właściwości stali

Przykłady zmiany oznaczeń wybranych gatunków stali niestopowych

Skład chemiczny stali węglowych, Właściwości mechaniczne stali węglowych

Hartowność stali

Stale węglowe i niskostopowe stosowane na śruby, Stale węglowe i niskostopowe stosowane na nakrętki

Klasyfikacja stali według PN-EN 10020:2003

Stale węglowe konstrukcyjne wyższej jakości ogólnego przeznaczenia St3S, Stal 15, Stal 45

Właściwości stali na śruby i nakrętki według ASTM

Właściwości stali kołnierze według ASTM

Odpowiedniki oznaczeń stali według Euronorm stali niestopowych, Odpowiedniki oznaczeń stali według Euronorm stali stopowych, Odpowiedniki oznaczeń stali według Euronorm stali specjalnych, Stale specjalne stosowane w niektórych dziedzinach budowy maszyn, Odpowiedniki stali konstrukcyjnych według EuroNorm

Odpowiedniki oznaczeń stali Docol

Skład chemiczny stali stosowanych na noże

System oznaczania stali według AISI i SAE

Zestawienie norm i oznaczeń stali, staliw i żeliw według norm japońskich

Pełzanie stali

Stale odporne na korozję

Właściwości i skład chemiczny stali według DIN i EN

Właściwości i skład chemiczny stali austenitycznych wg DIN, Właściwości i skład chemiczny stali nierdzewnych według DIN

Właściwości stali narzędziowych według DIN, EN, ISO

Odpowiedniki stali niestopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali stopowych według EuroNorm, Odpowiedniki stali specjalnych według EuroNorm, Odpowiedniki stali narzędziowych według EuroNorm

Stale nierdzewne o strukturze austenityczno – ferrytycznej (stale duplex)

Właściwości stali nierdzewnych, żarowytrzymałych i żaroodpornych wg DIN, EN, ISO, Skład chemiczny ferrytycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO, Właściwości ferrytycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO, Skład chemiczny i właściwości martenzytycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO

Właściwości fizyczne ferrytycznych i martenzytycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO, Skład chemiczny austenitycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO, Właściwości austenitycznych stali odpornych na korozję według DIN, EN, ISO, Właściwości i skład chemiczny stali typu Duplex według DIN, EN, ISO

Zestawienia odpowiedników oznaczeń liczbowych stali: konstrukcyjnych stopowych, konstrukcyjnych węglowych, żaroodpornych, narzędziowych

Skład chemiczny stali narzędziowych do pracy na zimno według PN, Skład chemiczny stali narzędziowych do pracy na gorąco według PN, Skład chemiczny stali szybkotnących, Parametry obróbki cieplnej stali narzędziowych do pracy na gorąco, Parametry obróbki cieplnej stali narzędziowych do pracy na zimno, Parametry obróbki cieplnej stali szybkotnących, Właściwości i skład chemiczny stali typu Duplex według DIN, EN, ISO, Skład chemiczny stali na łożyska toczne, Skład chemiczny stali resorowych i sprężynowych według PN/H-84032

Stale sprężynowe, Właściwości fizyczne austenitycznych stali nierdzewnych według ASTM, Stale do pracy w podwyższonych temperaturach

Skład chemiczny stali

Skład chemiczny stali: niestopowych konstrukcyjnych ogólnego przeznaczenia, niestopowych do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego, do zbrojenia betonu, na walcówkę do produkcji drutu, niskostopowych zrównoważonych o podwyższonej wytrzymałości, niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości, niskowęglowych magnetycznie miękkich, niskowęglowych wyższej jakości niskostopowych i stopowych, niskowęglowych zwykłej jakości, niskowęglowych na blachy i taśmy, stopowych konstrukcyjnych przeznaczonych do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego, do pracy w wysokich temperaturach, stopowych do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego, stopowych do nawęglania, do azotowania, stali żaroodpornych, stali na łańcuchy ogniwowe, stali odpornych na korozję (nierdzewne i kwasoodporne), dla kolejnictwa, na butle do gazów technicznych

Staliwa

Właściwości staliw według DIN i EN

Odpowiedniki staliw według EuroNorm (fragment), Skład chemiczny i właściwości staliw: do pracy w podwyższonych temperaturach, narzędziowych, odpornych na ścieranie, odpornych na korozję, węglowych konstrukcyjnych, żaroodpornych i żarowytrzymałych

Stopy metali nieżelaznych

Stopy metali nieżelaznych

Odpowiedniki miedzi i stopów miedzi, Skład chemiczny niektórych stopów miedzi

Stopy magnezu

Stopy Al-Si

Stopy niskotopliwe

Oznaczenia stopów metali nieżelaznych według ISO

Platyna i jej stopy, Metale i stopy metali szlachetnych

Zastosowanie stopów aluminium w lotnictwie 

Odpowiedniki norm dotyczące mosiądzów i miedzi 

Właściwości niektórych mosiądzów, Skład chemiczny niektórych mosiądzów 

Szwedzkie stopy aluminium i ich odpowiedniki, Właściwości fizyczne niektórych stopów aluminium, Właściwości mechaniczne wyrobów walcowanych z aluminium SS-EN 485-2 1994, Skład chemiczny stopów aluminium według SS-EN 573-3 1994, Odpowiedniki stopów aluminium 

Skład chemiczny stopów aluminium, Stany umocnienia wyrobów walcowanych 

Charakterystyka i zastosowanie stopów aluminium do przeróbki plastycznej (wg PN-79/H-88026), Właściwości stopów aluminium do przeróbki plastycznej według PN/H-93667.01 

Cynk handlowy, Niektóre stopy cynku

Stopy łożyskowe

Stopy żarowytrzymałe

Stopy miedzi

Stopy magnezu

Stopy metali nieżelaznych

Porównanie oznaczeń niektórych brązów

Stopy tytanu

Żeliwa

Odpowiedniki żeliw według EuroNorm (fragment)

Właściwości żeliw według DIN

Odpowiedniki żeliw według EuroNorm (fragment), Skład chemiczny żeliw, Właściwości żeliw ciągliwych, Właściwości żeliw sferoidalnych, Właściwości żeliw stopowych, Właściwości żeliw szarych

Tworzywa sztuczne

PC - Poliwęglan, PE - Polietylen, PEEK - Polieteroeteroketon, PET - Politereftalan etylenu, POM - Poliacetal, PTFE - Teflon, PVDF - Polifluorek winylidenu, PA Poliamid (nylon)

Działanie chemikaliów na tworzywa

Normy dotyczące gumy

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Narzędzia PM

Kalkulator konwersji jednostek stężenia ilościowego, Uniwersalny kalkulator jednostek

Aktualizacja strony: 03-07-2012

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty