Dane Do Projektowania


  

Szybkie hiperłącza: Co to jest "aktywacja instalacji", Warunki używania publikacji, Poprzednie wersje publikacji

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Publikacja Dane Do Projektowania wchodzi w skład

p a k i e tó w p u b l i k a c j i P P M

Pakiety PPM są znakomitą pomocą dla wszystkich którzy potrzebują wiedzy na temat:

Podstawy konstrukcji maszyn - Kalkulatory, Elementy ustalające, Połączenia gwintowe, Łożyskowanie, Elementy maszyn, Przekładnie mechaniczne, Tolerancje i pasowania, Wytrzymałość materiałów

Elementów rurociągów: Elementy rurociągów według: ANSI/ASTM/API (normy amerykańskie), CSN (normy czeskie), DIN (normy niemieckie), PN (normy polskie), Elementy rurociągów według UNI

Hydrauliki

Publikacja zawiera kilkadziesiąt kalkulatorów pogrupowanych w kategorie w rozdziale Poradnik Projektanta: Kalkulatory Poradnika Projektanta, Elementy złączne

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Widok części okna publikacji

Okno publikacji - Dane Do Projektowania Pakietu PPM

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Publikacja posiada następujące funkcjonalności.

  • Strony w publikacjach pakietu pogrupowane są w rozdziały i działy

  • Każda z publikacji posiada mechanizm przeszukiwania zasobów 

  • Każda z publikacji posiada możliwość drukowania informacji w niej zawartych

  • W każdej z publikacji umieszczono hiperłącza wewnątrz każdej publikacji do sprawnego przechodzenia pomiędzy stronami o związanej tematyce

  • W każdej z publikacji znajdują się spis treści rozdziałów i podrozdziałów publikacji z odnośnikami do stron tych rozdziałów

  • W każdej z publikacji zaimplementowano system wirtualnych zakładek, który użytkownik może wykorzystać do tworzenia własnych zakładek

  • W wersji Pro publikacja posiada możliwość kopiowania tekstu, tabel, zestawień i grafiki zamieszczonych w publikacjach pakietu do zewnętrznych aplikacji np. edytorów tekstu

Lista referencyjna użytkowników instytucjonalnych

Zestawienie dostrzeżonych błędów przez użytkowników w publikacji Dane Do Projektowania jest swoistą erratą publikacji.

 Aktualizacja strony: 03-12-2017
  

Serwis P.U.H. "sofTdis "

Poprzednia Następna
   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty